...
Loga Fundusze Europejskie

Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich”

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 27 czerwca, 2024

Projekt realizować będzie 10 partnerów w ramach Działania 5.1 – Niskoemisyjny transport miejski. Inwestycja polega na wykonaniu ponad 26 km dróg pieszo – rowerowych przez 4 powiaty: kraśnicki, janowski, biłgorajski, zamojski oraz 6 gmin: Goraj, Frampol, Józefów, Janów Lubelski, Kraśnik, Tomaszów Lubelski. W wybranych lokalizacjach wybudowanych zostanie 8 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, w tym dla rowerów i skuterów.

W ramach inwestycji powstaną także parkingi dla rowerów i punkty obsługi rowerzystów wyposażone w ławki i stojaki dla rowerów. Zamontowane zostaną także m.in. tablice informacyjne, monitoring i oświetlenie w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 18 mln euro, z czego ponad 15 mln euro to Fundusze Europejskie.

„Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich”
Inwestycję zrealizuje 8 partnerów w ramach Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie. Na obszarach wiejskich projekt będzie realizowany przez 5 powiatów: biłgorajski, janowski, zamojski, tomaszowski, kraśnicki oraz 3 gminy: Lubycza Królewska, Józefów i Szastarka.

Planowane jest powstanie prawie 105,64 km nowych dróg pieszo – rowerowych w 41 lokalizacjach.

Całkowita wartość projektu to ponad 38 mln euro, z czego 32,5 mln euro, to środki unijne. W wyniku realizacji przedmiotowych projektów powstanie całościowo ponad 131 km dróg rowerowych i ścieżek pieszo – rowerowych w 68 lokalizacjach, a także miejsca obsługi rowerzystów wyposażone w niezbędną infrastrukturę, tablice informacyjne, stacje napraw rowerów, stacje ładowania rowerów i pojazdów elektrycznych (hulajnóg i skuterów).

Liderem projektów jest Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny, utworzony przez jednostki samorządu terytorialnego, którego członkiem jest samorząd powiatu biłgorajskiego.

Szacowana wartość całkowita projektów wyniesie ponad 56 mln euro, z czego 47,77 mln euro
to dofinansowanie UE pochodzące ze środków programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.