...
Loga Fundusze Europejskie

Rozmawiali o oświacie

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 18 listopada, 2016

kurator1Dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i samorządowcy wzięli udział w spotkaniu z Teresą Misiuk Lubelskim Kuratorem Oświaty. Rozmawiano o zmianach w oświacie. Spotkanie odbyło się 17 listopada w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju.

W imieniu samorządu Powiatu Biłgorajskiego Kurator Teresę Misiuk witał Jarosław Piskorski Wicestarosta, który zauważył, że te tematy są ważne dla dyrektorów szkół, nauczycieli, dla rodziców a także dla samorządowców. Z tym zgodziła się pani kurator, która wystąpienie rozpoczęła od przedstawienia szczegółowej statystyki obrazującej sieć szkół w województwie lubelskim. Przedstawiła ją w podziale na typy szkół obecnie funkcjonujących oraz z uwzględnieniem liczby uczniów i nauczycieli oraz ze wskazaniem na widoczny w liczbach niż demograficzny. W drugiej części wystąpienia zapoznała zebranych z założeniami zbliżającej się reformy oświatowej.

 

kurator3

– 1 września 2017 roku, 6-letnie szkoły podstawowe staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi, a uczniowie, nauczyciele i pracownicy 6-letniej szkoły podstawowej stanął się uczniami, nauczycielami i pracownikami 8-letniej szkoły podstawowej. Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące, od 1 września 2019 roku, stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym. Pierwsza rekrutacja do klasy pierwszej 4-letniego liceum ogólnokształcącego, dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, nastąpi w roku szkolnym 2019/2020 – wyjaśniała.

Od 1 września 2020 roku stopniowo wygaszane będzie 3-letnie liceum ogólnokształcące. Dotychczasowe czteroletnie technikum, od 1 września 2019 roku, zostanie przekształcone w 5-letnie technikum. Od 1 września 2017 roku, zespoły szkół, w skład których wchodzą dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stanie się 8-letnią szkołą podstawową. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w szkole podstawowej będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu ich wygaszenia. Zmiany dotkną także zespoły szkół, w skład których wchodzą gimnazja i zasadnicze szkoły zawodowe – taki zespół stanie się 3-letnią branżową szkołą pierwszego stopnia. Od 1 września 2018 roku zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum ogólnokształcące stanie się 4-letnim liceum, a zespół szkół w skład którego wchodzi gimnazjum i technikum stanie się 5-letnim technikum. Od września przyszłego roku dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa stanie się trzyletnią szkołą branżową. Pierwsi absolwenci szkołę pierwszego stopnia ukończą w 2020 roku, w związku z czym planuje się utworzenie branżowej szkoły drugiego stopnia od 1 września 2020 roku.

W 2017 roku w subwencji będzie kwota ok. 300 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy. Rząd planuje też coroczne pieniądze dla samorządów na te zadania – mówiła pani kurator.

Dodała, że w projekcie budżetu na przyszły rok subwencja oświatowa wzrosła w stosunku roku do bieżącego o 413 mln zł. Pieniądze te mają pokryć waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.