...
Loga Fundusze Europejskie

Rozmowy o rozwoju

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 29 kwietnia, 2011
spot_samorzad_IV_2011m
Oświata, rzeki i inwestycje to główne tematy spotkania samorządowców, które odbyło się tuż po świętach Wielkanocnych we wtorek, 26 kwietnia. Zorganizowane zostało przez władze Powiatu Biłgorajskiego.
Obrady otwierał i prowadził Marian Tokarski Starosta. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Jan Wiater zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy. Mówił o pozyskiwaniu środków z Funduszu przez samorządy.
– W maju planujemy ogłoszenie kilku konkursów: dla samorządów na pozyskanie środków na obiekty publiczne, dla przedsiębiorców na audyty energetyczne oraz pożyczki na działania związane z oszczędnością energetyczną w firmach. Pod koniec tego roku będzie uruchomiony program norweski oraz program projektów miękkich po części dla organizacji pozarządowych oraz być może częściowo dla oświaty – wymieniał prezes Wiater.
Podkreślał dobrą współpracę z samorządami województwa lubelskiego i powiatu biłgorajskiego. Z tej okazji Wojewodzie Lubelskiemu oraz Staroście Biłgorajskiemu złożył podziękowania i wręczył okolicznościowe odznaczenia.
O planowanych zmianach w systemie oświaty mówiła Anna Dudek-Janiszewska Lubelski Kurator Oświaty. Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Wojewódzkiego Urzędu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie – Andrzej Pichla – szeroko omówił założenia programu ochrony przed powodziami w dorzeczu górnej Wisły w województwie lubelskim. W spotkaniu uczestniczyła również Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska. Mówiła o najważniejszych zadaniach inwestycyjnych Lubelszczyzny, w szczególności o inwestycjach związanych ze stanem wód i zabezpieczeniem przed powodziami.
– Zajęliśmy się zabezpieczeniem wałów na Wiśle w Dolinie Janiszowskiej oraz na Sannie, a w przyszłym roku zgłaszamy budowę zbiorników wodnych – zapewniła wojewoda i podkreśliła rolę spółek wodnych – Inne rejony Lubelszczyzny mogą brać przykład z powiatu biłgorajskiego. Tu działają spółki wodne. Mogą pozyskiwać środki na działalność i warto zachęcić innych, by inwestowali w gospodarkę wodną, licząc też na dofinansowanie z budżetu wojewódzkiego.
Wojewoda omówiła krótko planowane zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu skutkom powodzi przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy dbaniem o wartości przyrodnicze, a bezpieczeństwem mieszkańców.
– Bardzo wysoko oceniam współpracę z reprezentantami ekologów na terenie Lubelszczyzny. Takim dobrym przykładem na tę współpracę jest budowa lotniska w Świdniku. Jesteśmy pod tym względem podawani jako wzór nawet na arenie kraju. A jak wszystko będzie pomyślnie realizowane to lotnisko powinno zacząć funkcjonować już w 2012 roku – zaznaczyła.
Poruszyła także temat funduszu sołeckiego.
– W ubiegłym tygodniu podpisywałam wniosek do Ministra Finansów o refundację wydatków z poprzedniego roku dla sołectw województwa lubelskiego. Jest to łączna kwota aż 50 mln zł. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że nie wszystkie gminy przystąpiły do funduszu sołeckiego. Dlatego warto tworzyć sołectwa i do tego gorąco zachęcam – zaznaczyła wojewoda Genowefa Tokarska.
Obrady trwały kilka godzin. Na zakończenie wójtowie i burmistrzowie podkreślili potrzebę organizowania podobnych spotkań w przyszłości.