...
Loga Fundusze Europejskie

Rozstrzygnięcie Konkursu – Nieodpłatna pomoc prawna 2017

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 29 listopada, 2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Uchwała Nr 164/2016 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 listopada 2016 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255) i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2002 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817), po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1

W postępowaniu konkursowym na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Biłgoraju przy ul. Sikorskiego 3, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy punktów:

– I punkt od 7.30 – 11.30 – wysokość dotacji – 60 725,88 zł (sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy)

– II punkt od 11.30 – 15.30 – wysokość dotacji – 60 725,88 zł (sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy)

wybiera się oferty:

1. Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajski z siedzibą w Biłgoraju – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr I

2. Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajski z siedzibą w Biłgoraju – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr II

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.