...
Loga Fundusze Europejskie

Rusza nabór do 2. edycji „Lubelskiej Akademii Edukacji Cyfrowej” w ramach projektu „Lekcja: Enter”

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 23 listopada, 2022

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN) zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół z województwa lubelskiego do udziału w 2. edycji „Lubelskiej Akademii Edukacji Cyfrowej”. Projekt pod nazwą „Lekcja:Enter” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych, informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Bezpłatne szkolenia podzielone są na dwa poziomy: podstawowy i zaawansowany.

grafika lekcja enter
Podczas szkoleń online, prowadzonych przez doświadczoną kadrę konsultantów oraz doradców metodycznych LSCDN, uczestnicy:
– nauczą się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć,
– poznają narzędzia i metody stosowane w pracy grupowej,
– otrzymają dostęp do materiałów na platformie „Lekcja:Enter”,
– pozyskają możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
– otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkołę do projektu zgłasza dyrektor. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej grantu: https://lekcjaenter.lscdn.pl.

Osobą do kontaktu jest Małgorzata Kołodyńska: mkolodynska@lscdn.pl.