...
Loga Fundusze Europejskie

Ruszył konkurs „Strażak – prawdziwy Bohater wsi”

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 3 listopada, 2021

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w konkursie „Strażak – prawdziwy Bohater wsi”, dla jednostek OSP. Konkurs dedykowany jest jednostkom OSP działającym na obszarach wiejskich Lubelszczyzny zarejestrowanych w Bazie Partnerów KSOW. Na zwycięzców czekają vouchery o wartości 700 zł każdy. Termin nadsyłania prac to 26 listopada br.

Celem konkursu „Strażak – prawdziwy Bohater wsi” jest m. in. przedstawienie Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie danej gminy, a także promocja życia na wsi. Praca konkursowa może być przedstawiona w następujących formach:
1) prezentacja multimedialna lub
2) film (utwór audiowizualny) lub
3) prezentacja albumu w wersji papierowej.

Podczas oceniania prac komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:
1. przedstawienie tematu w kontekście działalności społecznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej uwzględniając następujący katalog działań:
przygotowanie imprezy otwartej organizowanej poprzez OSP poza lub na terenie nieruchomości pozostającej w jej posiadaniu, prowadzenie działalności w dziedzinie kultury (orkiestry, zespoły artystyczne i wszelkie inne formy aktywności kulturalnej), organizacje przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
udział w uroczystościach zgodnie ze zwyczajami i tradycją, prowadzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej, udział w imprezach o charakterze sportowo-pożarniczym, podtrzymywanie lokalnych zwyczajów i tradycji, działalność na rzecz ochrony środowiska, nawiązywanie współpracy z innymi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi lub innymi organizacjami pozarządowymi np. KGW,
organizacje lub wsparcie akcji społecznych lub działalności charytatywnej, wykorzystanie środków pomocowych w ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gminy, w której działa Ochotnicza Straż Pożarna.
2. Pomysłowość wykonania pracy konkursowej.
3. Umiejętność zaprezentowania pracy konkursowej (inwencja twórcza).

-„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” to zasada, którą w swojej pracy kierują się druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Ratowanie życia, zdrowia i mienia oraz pomoc potrzebującym to działania wpisane w ich codzienną strażacką służbę – wyjaśnia Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, a te będą przyjmowane do 26 listopada br. do godziny 23:59. Zgłoszenia po tym terminie nie będą oceniane. Swoją pracę należy dostarczyć w kopercie z dopiskiem „Strażak – prawdziwy Bohater wsi” osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Laureatom zostanie przyznanych 20 równorzędnych nagród. Każda składa się z 5 voucherów na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Strażaków Ochotników o wartości 700 zł brutto/każdy.

Wszelkie informacje dostępne są na www.lubelskie.ksow.pl oraz www.lubelskie.pl

/Remigiusz Małecki/