...
Loga Fundusze Europejskie

Ruszył nabór kandydatów do XXIII edycji konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego”

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 23 grudnia, 2021

Ruszył nabór kandydatów do XXIII edycji konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego” za rok 2021. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest przez Województwo Lubelskie osobom, instytucjom i firmom, które w ciągu minionego roku poprzez swoją działalność, wniosły szczególny wkład w promocję regionu w kraju lub za granicą. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 stycznia. Województwo lubelskie ma już 72 Ambasadorów. Ten tytuł przyznawany jest od 1999 roku w trzech kategoriach – osobie, instytucji i firmie, za istotny wkład w promocję Lubelskiego.

ambasador wl
Wśród nagrodzonych w poprzednich latach są m.in.: Budka Suflera, Anna Dąbrowska, Krzysztof Cugowski, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Zakłady Azotowe Puławy S.A., Katolicki Uniwersytet Lubelski czy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Przypomnijmy, że podczas tegorocznej gali ta prestiżowa statuetka trafiła do Kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie prof. dr n. med. Krzysztofa Tomasiewicza (w kategorii osoba), Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego (w kategorii instytucja), a także do Fabryki Cukierków PSZCZÓŁKA Sp. z o.o. w Lublinie (w kategorii firma).

Tytułem „Ambasador Specjalny Województwa Lubelskiego 2020” wyróżnione zostały również uczestniczki Olimpiady w Tokio:

    Małgorzata Hołub – Kowalik (sztafeta 4×400 metrów)
    Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS Lublin

    Malwina Kopron (rzut młotem)
    Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS Lublin

    Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa)
    Klub Wspinaczkowy Kotłownia Lublin

-Tytuł Ambasadora to wyraz naszej wdzięczności za promowanie regionu na arenie krajowej i międzynarodowej. Docenienie osiągniętych sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych, gospodarczych, ale także tych w działalności społecznej – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Prawo zgłaszania kandydatur mają: jednostki samorządu terytorialnego (rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko, bądź nazwę instytucji lub firmy, datę założenia (w przypadku firmy, instytucji) oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna). Zgłoszenia kandydatur należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (skan wraz z podpisem/pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej. Oba dokumenty trzeba przesłać na adres: ambasador@lubelskie.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (81) 44 16 798, (81) 44 16 785.

Wyboru laureatów dokona kapituła w skład, której wchodzi zarząd województwa lubelskiego, wojewoda lubelski, przewodniczący sejmiku województwa oraz przedstawiciele lubelskich mediów.

Nowych „Ambasadorów Województwa Lubelskiego” za rok 2021 poznamy podczas uroczystej gali, 26 lutego w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.