...
Loga Fundusze Europejskie

Są już wyniki konkursu Obywatelskie Roztocze

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 13 października, 2021

Ogłoszone zostały wyniki konkursu w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”. -Niezwłocznie skontaktujemy się z Wnioskodawcami, których oferty zostały zakwalifikowane do dofinansowania, w celu podpisania umów. W przypadku niepodpisania umowy z którymś z Wnioskodawców będziemy kontaktować się z kolejnymi podmiotami z listy rezerwowej – informują organizatorzy konkursu. Wśród 13 dofinansowanych wniosków są te złożone przez stowarzyszenia i organizacje z naszego powiatu.

10 tys. zł wsparcia otrzyma Grupa nieformalna „Eksploatorzy” działająca z patronem – Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego na działanie pod nazwą „Skarby Tarnogrodu – grodu u bram Roztocza”. Wsparcie w wysokości 10 tys. zł otrzyma także Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Miejscowości Gminy i Parafii Goraj „CEBULARZE”. Członkowie stowarzyszenia chcą podjąć się ochrony dziedzictwa kulturowego miejscowości Goraj poprzez renowacja zabytkowego pomnika na cmentarzu parafialnym.

Wysoko oceniony został również wniosek Stowarzyszenia Kobiet Gminy Łukowa,. Panie na działanie pod nazwą „Szlakiem tradycji kulinarnych Roztocza” otrzymają dofinansowanie także w wysokości 10 tys. zł.

Z kolei na liście rezerwowej są wnioski Grupy nieformalnej „Tarnogrodzianie” z Patronem – Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej z projektem „Wielokulturowy Tarnogród – Przedsionek Roztocza”, Koła Gospodyń Wiejskich z Goraja z projektem „Cebulowe Jadło”, KGW „Lipinianki” z Lipin Dolnych z działaniem „Poznaj Roztocze”; KWG w Przedmieściu Szczebrzeszyńskim „Cebulanki” z projektem „Odwiedź Roztocze” oraz KGW „Kalina” z Zagród z działaniem „Zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry dętej”; KGW w Zastawiu  „Zastawianki” z projektem „Obywatelskie Roztocze” oraz KGW Aleksandrów Drugi z inicjatywą „Uśmiech Roztocza”.