...
Loga Fundusze Europejskie

Są pieniądze na drogę

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 17 czerwca, 2016

Starosta Biłgorajski w towarzystwie Wicestarosty i Skarbnika Powiatu w środę (15.06.2016r) w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie podpisali umowę na dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” do inwestycji pn. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Harasiuki – Naklik w miejscowościach Lipiny Górne – Borowina. Umowy na udzielenie dotacji celowych z budżetu państwa wręczał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

Trasa w powiecie biłgorajskim łączy trzy drogi wojewódzkie i trzy powiaty między sobą. Odcinki te zlokalizowane są w miejscowościach: Naklik, Lipny Dolne- Kolonia, Lipiny Górne – Lewki, Lipiny Górne- Borowina. Liderem projektu jest Powiat Biłgorajski, partnerem Gmina Potok Górny na podstawie podpisanej umowy partnerskiej oraz przy wsparciu ze strony partnerów prywatnych.

Wniosek obejmuje dwie drogi powiatowe powiązane między sobą. Przedmiotowe drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną wymagającą pilnej interwencji inwestycyjnej. Nawierzchnia posiada liczne spękania i koleiny. Remonty cząstkowe wykonywane corocznie nie zapewniają wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz poprawa warunków podróżowania na trasie łączącej trzy powiaty.

Przyjęty zakres projektu wynika z najpilniejszych potrzeb mieszkańców i obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni na dł. 14 km, wykonanie przebudowy przepustów pod jezdnią, pogłębienie rowów, oznakowanie poziome i pionowe i wycinkę zakrzaczeń. Wynikająca z umowy wartość zadania to 4 mln 200 tys. zł. Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 mln 100 tys. zł.