...
Loga Fundusze Europejskie

Są wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu Obywatelskie Roztocze

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 7 października, 2021

Z informacji na dzień 4 października 2021 roku, wynika że w ramach konkursu złożono 37 wniosków. Wśród stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i grup nieformalnych są podmioty z terenu powiatu biłgorajskiego, Na 37 złożonych wniosków 10 złożyły organizacje z Ziemi Biłgorajskiej. Złożone wnioski przeszły ocenę formalną w ramach realizacji zadania publicznego „Obywatelskie Roztocze”. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza.

Wnioski z pozytywną oceną formalną, które zostały przekazane do oceny merytorycznej (stan na dzień 04.10.2021 r.) zestawienie dostępne jest >>TUTAJ<<.

Każdy z podmiotów, który złożył wniosek, może otrzymać wstacie do 10 tys. zł. Na ten cel Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze otrzymało dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zostało operatorem projektu pn. „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”.