...
Loga Fundusze Europejskie

Sanatorium KRUS

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 28 lipca, 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne. Z sanatorium mogą skorzystać osoby ze schorzeniami narządu ruchu, pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej, ze schorzeniami układu krążenia, rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą oraz renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Potrzebne dokumenty:
– wniosek na leczenie rehabilitacyjne na druku KRUS wystawia lekarz rodzinny lub leczący specjalista – druk wniosku dostępny na stronie www.krus.gov.pl, w zakładce zadania a następnie rehabilitacja lub
w jednostce organizacyjnej KRUS,
– do wniosku lekarza dołączone powinny być niezbędne badania podstawowe, wniosek wraz z wynikami badań należy złożyć w placówce terenowej KRUS.

Szczegółowe informacje udzielane są w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS-u).

Rolniku, jeśli spełniasz powyższe wymagania poproś swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę o wystawienie skierowania do sanatorium.