...
Loga Fundusze Europejskie

Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 4 sierpnia, 2021

Spotkanie rekrutacyjne do Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski odbędzie się 11 sierpnia br. w sali 104 od godziny 9 do 11, w tych godzinach można przychodzić i dowiadywać się o projekcie, oczywiście w budynku Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 94. Szczegółowe informacje znajdą Pańśtwo także na stronie https://seniorzy.bilgorajski.pl/projekt/ Powiat Biłgorajski w partnerstwie z Gminą Tereszpol zaprasza do udziału w projekcie „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”. Projekt kierowany jest do 44 osób, w tym do minimum 40 osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu miasta Biłgoraj i gminy Tereszpol. Osoby te będą brały udział w zajęciach prowadzonych w 2 Klubach Seniora w Biłgoraju w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów i w remizie OSP w Szozdach.

Na potrzeby działalności tych klubów obiekty te zostaną zaadoptowane poprzez wykonanie robót budowlanych. Zostanie także zatrudniona wykwalifikowana kadra, która prowadzić będzie zajęcia edukacyjne i szkolenia aktywizujące osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Warunki uczestnictwa:
– status osoby wykluczonej /zagrożonej wykluczeniem
– zamieszkiwanie na terenie Powiatu Biłgorajskiego – Miasto Biłgoraj i Gmina Tereszpol
– wiek powyżej 60 lat
– potrzeba wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

plakat seniorzy

Kluby seniora będą czynne 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia (przynajmniej dwoma, do wyboru):
•    Zajęcia komputerowe    
•    Zajęcia muzyko/filmoterapii    
•    Zajęcia kulinarne    
•    Zajęcia terapii manualnej    
•    Zajęcia artystyczne
•    Wspólne wyjazdy celem budowania grup wsparcia miedzy senioralnych
•    Organizacja wyjść do kina
•    Imprezy okolicznościowe w Klubie Seniora

Dodatkowo: usługi asystenckie świadczone dla osób z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania.

KONTAKT:
E-mail: seniorzy@bilgorajski.pl

Telefon: 84 688 20 70

Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94 pok. 211 (w godzinach 7:30 – 15:30).