...
Loga Fundusze Europejskie

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI MOPS I GOSP ORAZ SAMORZĄDOWCÓW W SPRAWIE PROJEKTU POLITYKA SENIORALNA EFS+

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 25 kwietnia, 2023

W dniu 25 kwietnia 2023 r. w starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się spotkania informacyjne dotyczące realizacji projektu „Polityka senioralna EFS+” – projektu do Kontraktu Programowego w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Prowadzili je pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Lublin.

Jak wyjaśnia Marta Rak, zastępca dyrektora ROPS w Lublinie, głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, dla seniorów 65+ z województwa lubelskiego, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji.

Spotkanie przedstawicieli MOPS

– To inicjatywa samorządu Województwa Lubelskiego w związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa, gdyż wspieranie rozwoju usług społeczności lokalnej skupionych na spersonalizowanych potrzebach odbiorców realizuje ideę deinsytucjonalizacji usług i stanowi jeden z priorytetów UE – dodaje dyrektor Rak.

Szacunkowa wartość projektu to około 249 mln zł. Liczba osób objętych w projekcie to 60 416 osób, czyli 15% populacji osób 65+ z terenu województwa lubelskiego, których jest ponad 402 tys.

W projekcie zapanowano następujące działania:

 usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych (w tym rodzinne domy pomocy, dzienne domy pomocy);

– tworzenie warunków i usług w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania (m.in. rehabilitacja, fizjoterapia, usługi pielęgniarskie czy psychologiczne oraz transportowe);

– wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codzienny funkcjonowaniu (w tym tzw. opieka wytchnieniowa).

Projekt ma być realizowany z gminami na podstawie umów partnerskich. Gminy będą współpracować z ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju uczestniczyli przedstawiciele MOPS-ów i GOPS-ów oraz samorządowym, w tym burmistrz Józefowa Roman Dziura, zastępca burmistrza Tarnogrodu Tomasz Legieć oraz wójtowie Tereszpola – Jacek Pawluk, Łukowej – Stanisław Kozyra i Potoka Górnego – Stanisław Dyjak.

Wg. danych na koniec grudnia 2021 roku, w powiecie biłgorajskim mieszka 97 771 osób, w tym osób w wieku 65+ jest 18 619, co stanowi 19% mieszkańców ogółem.

Dla porównania w gminie Turobin udział procentowy osób w wieku 65+ do ogółu mieszkańców wynosi 26,3%, w Biłgoraju jest to 20,8%. Najmniejsze wskaźniki są w gminach Biłgoraj i Księżpol i wynoszą odpowiednio 14,9% oraz 15,3%.