...
Loga Fundusze Europejskie

Spotkanie rekrutacyjne w ramach Projektu „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 1 listopada, 2021

4 listopada 2021 r. (czwartek) organizowane jest spotkanie rekrutacyjne w ramach Projektu „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”. Odbędzie się ono w godzinach od 8:00 do 10:00, w pokoju 109 Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Projekt ten realizowany jest w oparciu o nawiązane partnerstwo Powiatu Biłgorajskiego. Skierowany jest on do osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek w terenu miasta Biłgoraj. Osoby te będą brały udział w zajęciach, organizowanych  w Biłgoraju w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów. Efektem prowadzenia tych zajęć kulturalnych i sportowych takich jak zajęcia kulinarne, komputerowe, artystyczne i gimnastyczne będzie ograniczenie barier wynikających z wykluczenia społecznego spowodowanego podeszłym wiekiem, niepełnosprawnością i niesamodzielnością. Działalność Klubów Seniora powinna pobudzić jak największą liczbę mieszkańców Miasta Biłgoraja.

Kluby seniora będą czynne 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Zajęcia odbywać się będą w pomieszczeniach bardzo dobrze wyposażonych oraz zapewniających komfort pracy. Aby pozwolić uczestnikom na efektywne uczestnictwo w zajęciach, wprowadzany będzie elastyczny harmonogram zajęć.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia (przynajmniej dwoma, do wyboru):
• zajęcia komputerowe

• zajęcia muzyko/filmoterapii

• zajęcia kulinarne

• zajęcia terapii manualnej

• zajęcia artystyczne

• wspólne wyjazdy celem budowania grup wsparcia między senioralnych

• organizacja wyjść do kina

• imprezy okolicznościowe w Klubie Senior.

Charakter zajęć pozwoli na przyjemną i luźną atmosferę. Podczas zajęć zostanie zapewniona dla uczestników przerwa kawowa z przekąskami. Udział w klubie seniora jest bezpłatny.

Informacja o projekcie oraz niezbędne dokumenty do pobrania na https://seniorzy.bilgorajski.pl