...
Loga Fundusze Europejskie

Spotkanie wielkanocne w Klubie Seniora w ramach projektu Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 14 kwietnia, 2022

13 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie wielkanocne uczestników projektu w ramach projektu „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski” z Klubu Seniora, który funkcjonuje w Biłgoraju. W spotkaniu obok seniorów – uczestników projektu – udział wzięli także zaproszeni goście, wśród których znaleźli się poseł Beata Strzałka Maria Gałka – etatowy członek Zarządu Powiatu, Marta  Marchewka – Skurzak – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, kierowniczki Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów oraz PCPR, a także ks. dziekan Witold Batycki i ks. Krzysztof Portka, kapelan DPS dla Kombatantów.

spotkanie wielknanocne klub seniora bilgoraj 1
Projekt „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski” jest realizowany w oparciu o nawiązane partnerstwo Powiatu Biłgorajskiego, będącego liderem projektu, a Gminą Tereszpol będącą partnerem projektu. Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2023 roku.

spotkanie wielknanocne klub seniora bilgoraj 4
Projekt skierowany jest do 44 osób, w tym do minimum 40 osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek w terenu miasta Biłgoraj i gminy Tereszpol. Osoby te będą brały udział w zajęciach prowadzonych w dwóch Klubach Seniora w Biłgoraju w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów i w remizie OSP w Szozdach. Na potrzeby działalności tych klubów obiekty te zostały zaadoptowane poprzez wykonanie robót budowlanych. Została także zatrudniona wykwalifikowana kadra, która prowadzić będzie zajęcia edukacyjne i szkolenia aktywizujące osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

spotkanie wielknanocne klub seniora bilgoraj 2
Dla naszych uczestników mamy przygotowane zajęcia, pozwalające rozwijać ich zainteresowania. Obecnie uczestnicy projektu ćwiczą swoje głosy, doskonalą rytmikę a także rozwijają umiejętności aktorskie i literackie na zajęciach artystycznych. Uczą się podstaw obsługi komputera, pracą z systemem operacyjnym a także korzystania z globalnej sieci czy obsługi poczty mailowej na zajęciach komputerowych. Doskonalą podstawy zdrowej kuchni, poznają nowe przepisy, przygotowują i degustują posiłki na zajęciach kulinarnych. Na zajęciach muzyko – filmoterapii seniorzy uczą się nowych sposobów relaksu przy muzyce oraz przeglądają filmy po których następuję dyskusja – zaznacza Tomasz Bryła odpowiedzialny za Klub Seniora w Biłgoraju.

spotkanie wielknanocne klub seniora bilgoraj 5
Właśnie podczas spotkania wielkanocnego, uczestniczki zajęć kulinarnych mogły pochwalić się nabyciem nowych umiejętności. -Nie zamykamy się w domu, a wprost odwrotnie, czynnie bierzemy udział w konkretnych zajęciach naszego Klubu. Bycie w grupie, wspólne przygotowywanie posiłków, planowanie, uczenie się, nabywanie nowych umiejętności. To wszystko jest coś wspaniałego. Mamy bardzo kompetentnych opiekunów i wspaniałe osoby, które nasz szkolę. Zajęcia kulinarne prowadzi pani Iwona, która jest dla nas wzorem. Wspólnie udało nam się przygotować zarówno dania mięsne, jak i słodkości, sałatki, faszerowane jajka, przekąski. Te dania ja sama osobiście wykonam na rodzinny stół wielkanocny. Mając przepis i znając praktyczne porady będę mogła się pochwalić przed rodziną nowymi kulinarnymi umiejętnościami – mówi Marta Fusiarz, jedna z uczestniczek zajęć w Klubie Seniora.

spotkanie wielknanocne klub seniora bilgoraj 3
Wartość projektu to 1 771 059,60 zł, w tym 273 780,00 zł stanowi wkład własny niefinansowy, a uzyskane dofinansowanie wynosi 1 497 279,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.

spotkanie wielknanocne klub seniora bilgoraj 6