...
Loga Fundusze Europejskie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU BIŁGORAJSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2022 ROK

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 14 marca, 2023

Powiat Biłgorajski współpracuje z organizacjami pozarządowymi z regionu, które realizują zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego. Przy wsparciu organizacji pozarządowych samorząd realizuje swe nadrzędne zadanie jakim jest rozwój i poprawa warunków życia jego mieszkańców.

Powiat Biłgorajski prowadzi współpracę w oparciu o roczny „Program współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi” poprzez:

1) powierzenie wykonywanych zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspieranie wykonywanych zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinasowanie ich realizacji.

Uchwałą Nr XXXII/243/2021 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 28 października 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 4547) został przyjęty Program współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, który był poprzedzony konsultacjami. Konsultacje trwały od 30 września do 7 października 2021 roku i były prowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach umieszczona była w Biuletynie Informacji Publicznej (KLIKNIJ) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.