...
Loga Fundusze Europejskie

Starosta podpisał umowę na realizację projektu skierowanego do seniorów

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 22 kwietnia, 2021

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip podpisał dziś umowę na realizację projektu skierowanego na wsparcie działalności usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego. Chodzi o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

starosta bilgorajski
Powiat biłgorajski na realizację projektu pn. „Seniorzy na Start – Powiat biłgorajski” uzyskał wsparcie o łącznej wartości nieco ponad 1,7 mln zł (dofinansowanie z UE to nieco ponad 1,4 mln zł). W ramach wsparcia utworzone zostaną dwa Kluby Seniora dla 40 osób i dwa miejsca świadczenia usług asystenckich dla 4 osób z niepełnosprawnościami. Chodzi więc o projekt, który ma przyczynić się do ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie społeczne.

Więcej o samym projekcie przeczytacie Państwo na https://www.bilgorajski.pl/aktualnosci-2021/2445-seniorzy-na-start-w-powiecie-bilgorajskim

W uroczystym podpisaniu umów i wręczeniu czeków uczestniczył Marszałek oraz członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego.