...
Loga Fundusze Europejskie

Sukces uczennicy ZSZiO na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 25 kwietnia, 2022

8 kwietnia 2022 roku w Lublinie na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego odbyły się eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada składała się z dwóch części teoretycznej, w której uczestnicy rozwiązywali test składający się z 60 pytań oraz części praktycznej, gdzie uczestnicy musieli rozwiązać 3 zadania praktyczne. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju reprezentowali uczniowie Weronika Osuch z klasy III i Kacper Kapica z klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – w bloku tematycznym gastronomia.

olimpiada wiedzy rolniczejPierwsze miejsce w swojej kategorii zajęła Weronika Osuch, uzyskując tym samym prawo reprezentowania okręgu lubelskiego podczas eliminacji centralnych Olimpiady, które odbędą się w 27 – 28 maja w SGGW w Warszawie. Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie uczniów były Anna Brodaczewska i Iwona Szeptuch .

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronem medialnym XLV 2021/2022 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA . Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Laureaci Olimpiady zwalniani są z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z części teoretycznej, otrzymują indeksy na uczelnie wyższe, stypendia oraz cenne nagrody rzeczowe.