...
Loga Fundusze Europejskie

Sukces wychowanek z grup plastycznych w konkursie międzynarodowym

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 8 października, 2021

W dniach od 21 września do 24 października 2021 roku, w Oświęcimskim Centrum Kultury oglądać można wystawę pokonkursową, XX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Darujmy światu pokój”, objętego patronatem Prezydenta Miasta Oświęcimia. Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój”, organizowany przez Oświęcimskie Centrum Kultury, zachęca do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy.

anna jonik
Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.

Posumowaniu konkursu towarzyszył koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu. Do udziału w konkursie zostało nadesłanych 728 prac z 67 miejscowości z takich krajów jak: Polska, Ukraina, Chiny. Komisja w składzie Bożena Formas – Mądry artysta – plastyk, Paweł Warchoł artysta – plastyk, Magdalena Prochowska plastyk, przyznała 57 równorzędnych nagród i 33 równorzędne wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych oraz wyróżniła udziałem w pokonkursowej wystawie prace 82 autorów.

emilia mazurek
Wśród laureatów konkursu znalazły się wychowanki z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Kategoria wiekowa 14 – 16 lat. Równorzędne nagrody:
Anna Jonik  16 lat – grupa plastyczna „3D”;
Emilia Mazurek 14 lat – grupa plastyczna „Fantazja”;
Obie wychowanki są pod opieką artystyczną pani Ireny Oręziak-Kupczak.

Serdeczne gratulacje dla laureatek konkursu!