...
Loga Fundusze Europejskie

Święto pracownika publicznej służby zatrudnienia w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 24 stycznia, 2014

dzien pracownika pup1m24 stycznia br. odbyły się w Biłgoraju uroczystości związane z Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z pracownikami Powiatowego Urzędu pracy spotkał się Starosta Biłgorajski.

Do 2010 roku pracownicy urzędów pracy, jako jedna z nielicznych grup zawodowych w Polsce, nie posiadali swojego święta. Stałe miejsce w kalendarzu mieli natomiast m. in. samorządowcy, pracownicy socjalni, a także osoby zatrudnione w służbie cywilnej. Na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 16 grudnia 2010 r. znowelizowano ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jedną z nowości było ustanowienie dnia 27 stycznia Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Wybór dnia nie jest przypadkowy, 95 lat temu, 27 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dziś dokument ten jest powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

Gromadzi nas tu dziś uroczystość związana ze świętem pracownika publicznej służby zatrudnienia. Jeszcze do 2010 roku, jako pracownicy urzędu pracy, jako jedna z nielicznych grup zawodowych w Polsce, nie posiadaliście swojego święta. Dziś już po raz czwarty, w rocznice podpisania przez Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki, w sposób szczególny wasza praca jest doceniana – mówił Starosta Biłgorajski. Danuta Łagożna dyrektor PUP w Biłgoraju przedstawiła najważniejsze osiągnięcia urzędu w 2013 roku. -Wdrożyliśmy Samorządową Elektroniczną Platformę Informacyjną SEPI, która dzięki połączeniu z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Powiecie zwalnia osoby bezrobotne z konieczności przyjazdu do urzędu w Biłgoraju. Wdrożony został również system rejestracji osób bezrobotnych przez Internet oraz przejęliśmy od PFRON aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych – podkreślała dyrektor PUP.

dzien pracownika pupmNa przestrzeni 2013 roku w urzędzie zarejestrowano 8 200 osób bezrobotnych, w tym samym okresie wyrejestrowano 7 923 osoby. Wydanych zostało blisko 18 tys. decyzji administracyjnych i ponad 8 tys. zaświadczeń. -W naszych działaniach jako przedstawicieli władzy samorządowej inicjatywy zmierzające do rozwiązywania problemów bezrobocia zajmują szczególne miejsce. Dzięki Państwa działaniom tylko na walkę z bezrobociem pozyskaliśmy w 2013 roku ponad 8 mln 200 tys. zł oraz blisko 150 tys. euro, składam za to szczególne wyrazy podziękowania – zaznaczył Marian Tokarski. Starosta wspólnie z dyrektorem urzędu złożył pracownikom życzenia z okazji ich święta: -Dobra realizacja, postawionych przed Państwem zadań wymaga dokładnej ich koordynacji i nakłada obowiązek działania profesjonalnego, odpowiedzialnego, zaangażowanego przy zachowaniu dużej wrażliwości społecznej. Ufam, że tych predyspozycji Wam nie brakuje. Z okazji dzisiejszego święta życzę Państwu satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, trafnego doboru form wsparcia klienta Urzędu Pracy owocującego efektywnym przywróceniem na rynek pracy coraz liczniejszych grup bezrobotnych.

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, w trakcie okolicznościowej konferencji, która 24 stycznia odbyła się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju, wyróżnieni zostali zasłużeni pracownicy biłgorajskiego PUP-u. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej wyróżnieni zostali: Ryszard Dziduch, Ewa Tochman, Marek Błaszczak, Beata Łukasik, Ewa Madycka, Małgorzata Sawa i Małgorzata Starońska.