...
Loga Fundusze Europejskie

Symulacja z przydziału uczniów

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 20 lipca, 2022

Mimo że połowa wakacji i większość uczniów i rodziców nie myśli jeszcze o nowym roku szkolnym, to absolwenci szkół podstawowych czekają na decyzję przyjęcia do wybranej szkoły średniej. Symulacja z przydziału uczniów zakończona. Do szkół średnich powiatu biłgorajskiego przydzielono łącznie około 1 500 uczniów, 110 zaś jest nieprzydzielonych.

Symulacja odbyła się dziś w Starostwie Powiatowym. Uczestniczyli w niej dyrektorzy szkół średnich z terenu Ziemi Biłgorajskiej, a władze powiatowe reprezentował wicestarosta Tomasz Rogala i kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Marta Marchewka – Skurzak.

symulacja uczniowie 3
-Absolwenci szkół podstawowych musieli zdecydować o dalszej drodze  nauki. Dokonali wyboru szkoły z tzw. pierwszego wyboru ale także drugiego czy trzeciego. To przy założeniu, że nie dostaliby się do pierwszej wybranej placówki. My jako organ prowadzący szkoły średnie, ale także przedstawiciele Zespołu Szkół Leśnych, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego czy ZSCKR w Różańcu określiliśmy liczbę miejsc, jakimi placówki dysponują, celem przyjęcia nowych uczniów. Dziś porównywaliśmy dane dotyczące miejsc z liczbą chętnych uczniów. Taka symulacja pozwoliła nam przydzielić do naszych placówek około 93% chętnych uczniów
– wyjaśnia wicestarosta Tomasz Rogala.

W kolejnych sesjach i w konsultacjach zapadły decyzje, czy będzie zwiększana liczba miejsc w danej szkole, czy w danym kierunku kształcenia zawodowego. Te symulacje odbywają się jednocześnie w całej Lubelszczyźnie. W związku z tym uczniowie nieprzyjęci w jednej placówce mogą znaleźć miejsce w innej.

Oczywiście ważny jest także próg punktowy przyjęcia na dany kierunek kształcenia, co też ogranicza liczbę uczniów mogących być zakwalifikowanych do danego oddziału. Pozwala on również utrzymać wysoki poziom kształcenia.

symulacja uczniowie 2
Ostatecznie jeśli chodzi o szkoły średnie z terenu powiatu, to zainteresowanie jest spore. -Dużo chętnych mamy do naszych liceów. I tak I LO im. ONZ będzie miało 9 oddziałów, w tym w klasach o profilu matematycznym i psychologicznym po dwie klasy; LO w ZSBiO będzie miało 6 oddziałów, w tym dwie klasy w profilu biologicznym, a Katolickie Liceum w Biłgoraju będzie miało 3 oddziały. Cieszy nas także zainteresowanie naszymi technikami, bardzo dobrze wypada tu oferta zarówno RCEZ-tu, jak i „Budowlanki” – dodaje wicestarosta.

Siedem oddziałów technikum otwartych zostanie także w ZSZiO w Biłgoraju. Uczniowie w tej placówce podejmą naukę m. in. w profilach: technik żywienia i usług gastronomicznych, usług fryzjerskich, technik handlowiec czy technik przemysłu mody.

-Pełną obsadę mają także oddziały w Technikum Leśnym w Biłgoraju. Dwa oddziały zostały także zrekrutowane do technikum w ZSCKR w Różańcu. Zdecydowanie gorzej wypada zainteresowanie szkołami branżowymi pierwszego stopnia, w dawnej nomenklaturze były to szkoły zawodowe. Tutaj na pięć oddziałów szkoły w Różańcu udało się zrekrutować 3. Trzy także zrekrutowane zostały w RCEZ i 2 w ZSZiO – podsumowuje Tomasz Rogala.

symulacja uczniowie 1
Powiat biłgorajski może pochwalić się całym wachlarzem kształcenia na poziomie szkół średnich. Działają tutaj zarówno licea, jak i technika. Baza sportowa i edukacyjna jest cały czas poszerzana, czego przykładem może być ZSBiO. Kształcenie zawodowe wspierane jest środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych, jak np. realizacja projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”.

Placówki dysponują także internatami z całodziennym wyżywieniem, dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi czy bibliotekami. Jest także możliwość odbywania praktyk zawodowych na miejscu. Szkoły realizują również międzynarodowe projekty.