...
Loga Fundusze Europejskie

Szkoła po pandemii

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 18 maja, 2022

Po długim okresie pandemii uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju powrócili do aktywności pozaszkolnej i z chęcią biorą udział w różnych wycieczkach o charakterze edukacyjnym i turystyczno-krajoznawczym. Licealiści wyjeżdżają do ośrodków akademickich, gdzie uczestniczą w zajęciach, wykładach, prezentacjach i pokazach, zwiedzają ciekawe zabytki i poznają atrakcyjne miejsca. Jeszcze w tym roku szkolnym planowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze m. in. w Bieszczady, w Pieniny, do Krakowa i Oświęcimia, do Lublina na Majdanek, a także wyjazdy zagraniczne do Grecji i Włoch.

W ostatnim czasie, 10 oraz 13 maja 2022 roku, uczniowie klas medycznych uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Wykłady dla młodzieży pt. „Jak podawać leki dożylne? Czy każda żyła w organizmie człowieka jest do tego odpowiednia? – rodzaje dostępów naczyniowych” oraz „Jak oceniać skład ciała? Analiza składu ciała w praktyce” prowadzili dla licealistów pracownicy naukowi UM w Lublinie. Podczas pierwszego spotkania uczniowie dowiedzieli się, jakie wymagania należy spełnić, aby zostać pielęgniarką (pielęgniarzem), jaka jest specyfika pracy i zakres obowiązków osób wykonujących ten zawód oraz poznali m. in. profesjonalny sposób podawania leków dożylnych i rodzaje dostępów naczyniowych.

szkola po pandemii
Nabytą wiedzę chętni uczniowie mogli sprawdzić podczas ćwiczeń praktycznych na medycznych zestawach szkoleniowych. Młodzież miała okazję zobaczyć także krótki materiał instruktażowy prezentujący zabieg wprowadzenia cewnika przez naczynie krwionośne do centralnej żyły podczas operacji kardiochirurgicznej. Na kolejnym wykładzie licealiści dowiedzieli się, czym jest analiza składu ciała i w jakim celu jest wykonywana. Poznali też normy w analizie składu masy ciała oraz ich wpływ na zdrowie człowieka.

Po bardzo ciekawych zajęciach uczniowie odwiedzili Ogród Botaniczny UMCS, gdzie podziwiali bogactwo rodzimych i egzotycznych gatunków flory. W wiosennej scenerii przyroda prezentowała się zjawiskowo, rośliny zachwycały kolorami oraz zapachami, a piękna pogoda sprzyjała spacerom. Pobyt w Ogrodzie Botanicznym dostarczył licealistom niezapomnianych wrażeń.
Wycieczki do Lublina pogłębiły zainteresowania młodzieży z zakresu biologii i medycyny, a także korzystnie wpłynęły na integrację uczniów.

I LO im. ONZ