...
Loga Fundusze Europejskie

Szkolenia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 4 października, 2022

Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” organizuje bezpłatne kursy z podstaw języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Wartość projektu – współfinansowanego z RPO WL na lata 2014-2020 – to blisko 2,5 mln zł. Dzisiaj członek zarządu Bartłomiej Bałaban odwiedził uczestników kursu. Projekt realizowany jest od 1 maja br. i potrwa do 31 sierpnia 2023 r.

Kursy przeznaczone są dla osób pełnoletnich, które w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wjechały do Polski 24 lutego br. lub później, przebywają obecnie na obszarze województwa lubelskiego i pozostaną tutaj co najmniej do czasu ukończenia szkolenia językowego.

Docelowo w projekcie przewidziano środki na przeszkolenie ok. 1800 osób w ramach 150 grup szkoleniowych. Kursy prowadzone są w maksymalnie 12-osobowych grupach w systemie stacjonarnym lub zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy.

Podczas szkolenia uczestnicy realizują 60 godzin lekcyjnych zajęć, które trwają ok. 5-8 tygodni (2 lub 3 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe (podręcznik z ćwiczeniami, teczka, zeszyt, długopis). Zajęcia kończą się egzaminem wewnętrznym, na podstawie którego wystawione zostaną słuchaczom zaświadczenia o zrealizowanym szkoleniu i nabytych umiejętnościach.

nauka jezyka polskiego
Bieżący stan realizacji projektu

18 grup szkoleniowych w Lublinie – w trakcie realizacji;
16 grup szkoleniowych w podregionach (bialski – 3 grupy, puławski – 4 grupy, chełmski – 3 grupy, zamojski – 6 grup). Zostały podpisane umowy z dwoma wykonawcami. Rozpoczęcie zajęć nastąpi w ciągu najbliższych 2-3 tygodni.
Przygotowywane zamówienie publiczne na kolejnych 21 grup w całym województwie.

Informacje o szkoleniach w Lublinie
Trwające w Lublinie szkolenia rozpoczęły się 27 sierpnia br. i realizowane są dla 18 grup – 15 w trybie stacjonarnym i 3 w trybie zdalnym. Z zajęć korzysta 211 osób: 194 kobiet i 17 mężczyzn, w tym 161 osób (77%) posiada wyższe wykształcenie.

Przedział wiekowy uczestników:
18 lat – 2 osoby;
19-25 lat – brak uczestników;
26-30 lat – 12 osób;
31-40 lat – 82 osoby;
41-50 lat – 77 osób;
51-60 lat – 23 osoby;
61 lat i więcej – 15 osób. Najstarszym uczestnikiem jest kobieta w wieku 74 lat.

Dziś, tj. 3 października br., pierwsi uczestnicy z Lublina (6 grup) zakończą kursy i uzyskają zaświadczenia. Zakończenie wszystkich szkoleń prowadzonych w Lublinie planowane jest do 18 października br.

Rekrutacja
Rekrutacja kandydatów jest prowadzona w sposób ciągły i będzie otwarta do czasu utworzenia 150 grup szkoleniowych, jednak nie później niż do dnia 15 czerwca 2023 r. Nadal można zgłaszać się do projektu – drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/ lub poprzez złożenie uzupełnionego formularza papierowego – także do pobrania ze strony. Od 10 czerwca br. wpłynęło ok. 1500 formularzy zgłoszeniowych.

Szkolenia realizowane są przez wyłonione w tym celu zewnętrzne instytucje szkoleniowe, natomiast rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Lubelskiego w Lublinie.