...
Loga Fundusze Europejskie

Szkolenie dla liderów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 7 maja, 2014

szkolenie z profm7 maja 2014 roku, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Starosta Biłgorajski zorganizowali szkolenie dla liderów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Poruszano podczas niego m. in. tematykę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przypomnijmy, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dokument określa cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z działań wraz z przewidywanym budżetem przeznaczonym na ich realizację.

Na tej podstawie wspierane są finansowo określone działania dotyczące wspierania rozwoju społeczno – ekonomicznego obszarów wiejskich. PROW jest dokumentem przygotowanym zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. W oparciu o strategię UE przygotowywana została strategia krajowa. Dokumenty podobne do PROW przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (tak jak to ma miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest wiele różnych programów dla poszczególnych regionów (np. Wielkiej Brytanii).

Podczas szkolenia, które odbyło się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju rozmawia m. in. Europejskim Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Europa inwestująca w obszary wiejskie), Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedsięwzięciach realizowanych przy współpracy Strategii Regionalnej Krajowego Sieci Obszarów Wiejskich.