...
Loga Fundusze Europejskie

Taneczne Inspiracje

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 26 kwietnia, 2016

taniec2W niedzielę, 17 kwietnia, w hali widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju odbył się III Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taneczne Inspiracje” 2016. W festiwalu wzięły udział zespoły między innymi z Zamościa, Lublina, Rzeszowa, Dęblina, Białej Podlaskiej, Leska, Łęcznej, Lubartowa, Chełma, Krasnegostawu oraz reprezentanci Biłgoraja – zespoły z MDK i BCK. W sumie na scenie zaprezentowało się 75 grup tanecznych, w trzech kategoriach wiekowych 6 – 9 lat, 10 – 13 oraz powyżej 14 lat oraz w dwu tanecznych: taniec nowoczesny i współczesny. Ich prezentacje oceniało profesjonalne jury. Protokół z pokonkursowego posiedzenia jury.

Zgromadzonych w hali gości powitała Renata Socha dyrektor MDK, zaś w imieniu obecnych na festiwalu przedstawicieli władz samorządowych: Starosty Biłgorajskiego Mariana Tokarskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Mariana Klechy; głos zabrał Burmistrz Miasta Biłgoraj Janusz Rosłan. Oficjalnego otwarcia „Tanecznych Inspiracji” dokonał Marcin Holko prezes „Trampoliny Sukcesu”.

taniec3

Młodych tancerzy oceniało jury w składzie: Anna Śmiganowska przewodnicząca, pedagog, wykładowca na studiach podyplomowych artystyczne formy Aktywności Ruchowej w AWF w Katowicach, nauczyciel tańca współczesnego Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu; Monika Foster pedagog, tancerz, choreograf, instruktorka tańca współczesnego, jezzowego, yogi, pilatesu w szkołach tańca i Liceum artystycznym w Krakowie; Edilson Ribeiro de Lima, nauczyciel tańca, choreograf, pracujący w szkołach tańca w Krakowie, Wrocławiu i Chorzowie.

taniec4

Wszystkie grupy, prezentujące się w najmłodszej kategorii wiekowej, otrzymały nagrody od organizatorów i dyplomy ze specjalnym wyróżnieniem. Wręczanie nagród i wyróżnień przyznanych przez jury starszym grupom następowało po prezentacjach konkursowych w danym bloku wiekowym. Ponadto swoją nagrodę przyznawało młodzieżowe jury, akustycy, dyrektor MDK i SKOK Chmielewskiego. Jednak nikt z uczestników festiwalu nie wyjechał z Biłgoraja z pustymi rękami, każdy tancerz otrzymał od organizatorów pamiątkowy upominek.

Imprezę zorganizowali: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Trampolina Sukcesu” oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, przy wsparciu OSiR oraz Urzędu Miasta Biłgoraj i SKOK Chmielewskiego.

taiec1