...
Loga Fundusze Europejskie

„Taniec i Poezja” – Koncert taneczno-poetycki

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 19 lutego, 2014

taniec i poezja16 lutego 2014 tym razem na scenie BCK odbył się kolejny koncert z cyklu „Taniec i poezja „ przygotowany przez grupy tańca współczesnego Ada z MDK w Biłgoraju w reżyserii pani Edyty Buczek.

Koncert podzielony był na dwie części „Poszukiwania” oraz „Stworzenie”. W obydwu częściach grupy zaprezentowały cztery spektakle oraz dwa cykle choreografii tematycznych. Pierwsza część „Poszukiwania” zawierała spektakl „Pozostać sobą” dotyczący kontaktów między ludźmi, trudności w akceptacji odmienności w społeczeństwie oraz walki o swoją przestrzeń i prywatność.

Kolejną prezentacją w tej części były trzy solówki dziewcząt z grupy Ada I połączone w liryczną całość, oraz trzecia prezentacja, którą były fragmenty spektaklu bożonarodzeniowego „Anioły” ukazującego te istoty, jako nieodłączny element ludzkiej egzystencji. W trzecim spektaklu wykorzystane były fragmenty filmu „Niebo nad Berlinem” a teksty recytowali Magdalena Kuraś oraz Karol Wojtak zaproszeni, jako goście do tego przedstawienia.

Część druga „Stworzenie” również zawierała trzy prezentacje. Generalnie dotyczyły powstawania i tworzenia się nowych doznań, odczuć i osobowości. Pierwszy spektakl „Od-Nowa” wyreżyserowany i przygotowany został przez wychowankę pani Edyty Buczek, Annę Obszańską. Temat, muzykę i choreografię przygotowała samodzielnie włączając w swój spektakl trzy koleżanki z grupy. Treścią tej prezentacji było stawanie się nowym człowiekiem, odrodzenie, przejście w nowe istnienie.

Druga prezentacja nosiła tytuł żywioły i przedstawiała siłę i piękno czterech żywiołów, zaprezentowanych przez grupę Ada Plus oraz Ada I w pięciu choreografiach.

Ostatnim spektaklem były „Transformacje”, choreografia przedstawiająca tworzenie się Piękna, narodziny nowej istoty, coś jak dojrzewanie do pełni życia.

Tym spektaklem grupa zdobyła pierwsze miejsce na wojewódzkim przeglądzie w Puławach w maju 2013 r. Wszystkie choreografie i spektakle poza „Transformacjami” powstawały od września 2013 r. wymagało to bardzo dużego wysiłku ze strony młodzieży jak i nauczyciela, efekt był jednak wart pracy. Cały koncert był wzbogacony licznymi slajdami, filmami oraz piękną oprawą świetlną. Widzowie nie kryli uznania, i choć tematyka tych spektakli nie była łatwa na wszystkich wrażenie zrobiły umiejętności taneczne oraz wyobraźnia i dojrzałość artystek. Nie zabrakło też wzruszającego momentu, na koniec całego koncertu na scenie koleżanki z grupy oraz pani Edyta Buczek pożegnały Dominikę Kozak, która obecnie jest w klasie maturalnej i musi opuścić szeregi grupy by przygotować się do egzaminów. Wszystkie koleżanki życzyły jej jak najlepszych wyników na maturze i ze łzami w oczach żegnały wieloletnią przyjaciółkę.

Na zakończenie koncertu słowa uznania i gratulacje składał Stanisław Schodziński – wicestarosta biłgorajski oraz Renata Socha – dyrektor MDK.

W poniedziałek spektakl był dwukrotnie prezentowany dla uczniów szkół z miasta Biłgoraj.

Zdjęcia dostępne są na stronie www MDK.

Źródło: MDK Biłgoraj