...
Loga Fundusze Europejskie

Terenowa akcja poboru krwi przy Starostwie Powiatowym

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 19 maja, 2022

Krwiobus przed Starostwem Powiatowym w Biłgoraju już czeka. Zapraszamy wszystkich krwiodawców, od godziny 8:30 do godziny 12:00. Weź z sobą dowód osobisty i zjedź lekki posiłek. Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18. do 65. roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać niezbędnym wymaganiom zdrowotnym, aby pobranie krwi nie wywołało ewentualnych ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy.

krew maj 2022 starostwo
Ile krwi pobiera się jednorazowo i jak długo to trwa?
Jednorazowo pobiera się tylko 450 ml pełnej krwi. Samo pobranie trwa zwykle 5 – 8 minut. Należy do tego doliczyć czas konieczny na wypełnienie ankiety, rejestrację, badania i wywiad lekarski – w sumie około 40 – 60 minut. Ponadto można również oddać poszczególne składniki krwi metodą aferezy. W przypadku oddania osocza stosowana jest metoda plazmaferezy, natomiast w przypadku oddania elementów komórkowych krwi wykorzystywana jest metoda trombaferezy (pobierane są płytki krwi) oraz metoda leukaferezy (pobierane są krwinki białe).

Jakie badania są wykonywane u krwiodawców?
Przy każdym oddaniu krwi u krwiodawcy wykonuje się rutynowo następujące badania:
    poziom hemoglobiny,
    test kiłowy,
    antygen HBs, DNA-HBV, przeciwciała anty-HCV, RNA HCV, przeciwciała anty-HIV oraz RNA HIV,
    grupę krwi układu ABO,
    grupę krwi układu Rh, a przy kolejnych donacjach również inne układy grupowe,
    przeciwciała.

U osób systematycznie oddających krew dodatkowo raz w roku oznacza się morfologię krwi i wzór odsetkowy krwinek białych (tzw. rozmaz).

Czy wszystkie grupy krwi są pożądane?
Wszystkie grupy krwi są potrzebne, bo istnieją biorcy o różnych grupach. Z użytecznego punktu widzenia najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), ponieważ w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy. Problem polega na tym, że jest to jedna z rzadziej występujących grup krwi. Posiada ją zaledwie około 7% Polaków. Statystyka ta jest podobna na całym świecie – odsetek takich osób waha się pomiędzy 4 – 9% w różnych społeczeństwach.

Jak często mogę oddawać krew?
W zależności od metody pobrania:
    krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 8 tygodni
    osocze (metoda plazmaferezy automatycznej) – od jednego dawcy nie można pobrać w okresie roku więcej niż 25 litrów osocza (objętość netto, bez antykoagulantu), przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi donacjami nie może być krótsza niż 2 tygodnie,
    zabiegi pobrania płytek krwi (trombaferezy) mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku. Przerwy pomiędzy tymi zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie,
    przerwa pomiędzy dwoma kolejnymi oddaniami jednostki koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) metodą erytroaferezy jest taka sama jak w przypadku pobrania krwi pełnej.