...
Loga Fundusze Europejskie

Trening SWA/SWO

Kategoria: komunikaty PCZK Opublikowano: 30 lipca, 2019

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Biłgoraju informuje o ćwiczeniach Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania.
Ćwiczenia polegać będą na uruchomieniu jednominutowego ciągłego sygnału
alarmowego we wszystkich syrenach SWA / SWO na terenie Województwa
Lubelskiego o godzinie 17:00 w dniu 01 sierpnia 2019 r.
Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.
z 2013 r. poz 96) w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania,
celem jednoczesnego upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.