...
Loga Fundusze Europejskie

Trwa nabór wniosków do III edycji Pilotażowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 12 maja, 2021

Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach tzw. „programu chodnikowego”, czyli Pilotażowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego na 2021 rok. Wnioski składać można do dnia 28 maja 2021 roku. W budżecie zapisano na ten cel 800 tys. zł.

-To już trzecia edycja programu, który przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu biłgorajskiego dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z budową, przebudową lub remontami chodników, ciągów pieszo – jezdnych i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych. Wsparcie w ramach programu otrzymają działania przy drogach powiatowych w trakcie realizacji lub planowane do realizacji, które zostaną zakończone do końca 2021 roku. Ważne jest, że wnioskowana kwota dotacji może dotyczyć wyłącznie wydatków poniesionych w 2021 roku – informuje wicestarosta biłgorajski, Tomasz Rogala.

Samorząd gminny może w danym naborze złożyć wnioski o dofinansowanie maksymalnie  dwóch zadań. Maksymalna kwota dotacji z budżetu powiatu biłgorajskiego na jedno wynosi 150 tys. zł i udział dotacji z budżetu powiatu wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

-Wkład własny wnioskodawcy może obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych. W ramach Programu kwalifikowane mogą być tylko koszty poniesione w roku 2021, w tym koszty przygotowawcze. Podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowany, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości jego odliczenia, a powstała w wyniku realizacji zadania infrastruktura nie jest wykorzystywana do sprzedaży opodatkowanej VAT – dodaje wicestarosta Rogala.

Szczegółowe informacje, w tym wniosek i wytyczne formalne znajdą Państwo >>TUTAJ<<

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać telefoniczne pod numerem: 84 688 20 08, w godzinach od 7:30 do 15:30.

W 2020 roku, Pilotażowy Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach Powiatowych Powiatu Biłgoraj, wydatkowano blisko 900 tys. zł, z dotacji skorzystało 7 gmin i powstało 5,6 km nowych chodników. Z koli w roku 2019 wydatkowano 650 tys. zł; na terenie 6 gmin powstało 3,4 km chodników.