...
Loga Fundusze Europejskie

Trwa przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju – etap I

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 7 lipca, 2023

Trwają prace przy przebudowie i rozbudowie biłgorajskiego basenu. Całkowita wartość I etapu to ponad 29,1 mln zł. Za tą kwotę ma powstać nowa część rekreacyjno – wypoczynkowa krytej pływalni w Biłgoraju. Prace są już zaawansowane i nie ma opóźnień. Między innymi zgodnie z harmonogramem, na początku lipca 2023 roku, mają być montowane specjalne dźwigary, które podtrzymywać będą konstrukcję dachu nowego – dobudowanego do basenu – obiektu.

Na remont krytej pływalni w Biłgoraju mieszkańcy powiatu biłgorajskiego czekali od lat. Obiekt powstał w 1988 roku i przez ponad 30 lat przechodził jedynie drobne modyfikacje i inwestycje, dotyczące m.in. systemu uzdatniania wody czy inwestycji w odnawialne źródła energii. Teraz obiekt ma zmienić się nie do poznania.

 • Zostanie rozbudowany o nowoczesną halę basenową zawierającą część rekreacyjną. W I etapie powstaje hala basenu rekreacyjnego o powierzchni użytkowej 1 322 m2. Zawierać ona będzie baseny rekreacyjne o powierzchni lustra wody 302 m2 wyposażone m. in. w masaże podwodne i powietrzne, sztuczną rzekę, basen do nauki pływania i brodzik dla najmłodszych; zjeżdżalnie wodne o długościach około 90 i 60 mb; jacuzzi oraz instalacje i urządzenia, w tym zaopatrzenia w ciepło, OZE, techniki wentylacyjne i elementy zagospodarowania terenu wokół. Chodzi o parkingi i chodniki – podkreśla wicestarosta Tomasz Rogala.

Jak zauważa Andrzej Łagożny, członek Zarządu Powiatu, z budżetu powiatowego do inwestycji nie dołożona zostanie w I etapie nawet złotówka. – Udało nam się tak przygotować montaż finansowy, że inwestycja pokryta zostanie ze środków zewnętrznych. Przypomnę, że pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych kwotę prawie 16 mln zł, a z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ponad 13,2 mln zł – informuje Andrzej Łagożny.

 • Naszym głównym celem przy remoncie basenu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców powiatu biłgorajskiego, a także zwiększenie aktywności społecznej oraz atrakcyjności miasta i regionu. Chcemy także by nasi uczniowie mieli gdzie ćwiczyć. Nie chcieliśmy także zamykać tzw. „starej części” basenu podczas inwestycji w nową część. Basen działa i mogą z niego korzystać chętni. Podsumowując chcę zaznaczyć, że planujemy także II etap (nieobjęty wnioskiem) przebudowy krytej pływalni. Polegać ma on na przebudowie istniejącej hali basenu z niecką 12×25 m i pozostałym zapleczem. W tej chwili szukamy źródeł finansowania – mówi starosta biłgorajski, Andrzej Szarlip.

Docelowo z atrakcji basenu będzie mogło korzystać jednocześnie nawet 125 osób, czyli więcej o 92 niż obecnie. Obiekt będzie dostosowany do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami: niepełnosprawnych, seniorów, rodzin z małymi dziećmi.

Etap I obejmuje:

 • odłączenie od instalacji i rozbiórka paneli fotowoltaicznych i ich konstrukcji;
 • rozbiórka zadaszenia wejścia do technologii/chemii/;
 • rozbiórka schodów i murku oporowego od strony południowej przy zewnętrznych wejściach do pom. chemii;
 • budowa stanu surowego podbasenia nowoprojektowanej hali basenu rekreacyjnego /z pozostawieniem funkcjonujących pom. chemii basenowej/;
 • przerwa technologiczna basenu istniejącego – rozbiórka pozostawionego zaplecza chemii basenowej;
 • budowa nowoprojektowanej części pomieszczeń chemii basenowej – docelowe wyposażenie w urządzenia technologiczne – podłączenie do nich istniejącego basenu i jego uruchomienie po przerwie technicznej;
 • odcięcie istniejącej hali basenu w płaszczyźnie od strony nowobudowanej hali basenu rekreacyjnego /ściana oddzielenia pożarowego/;
 • budowa hali basenu rekreacyjnego;
 • tymczasowe rozbieralne zamknięcie w poziomie stropu nad podbaseniem otworu niecki hamowanej;
 • budowa tymczasowego układu funkcjonalnego części przebieralniowo-sanitarnej oraz budowa tymczasowych schodów zewnętrznych i podnośnika dla osób niepełnosprawnych /do wykorzystania w docelowym wyposażeniu holu wejściowego/;
 • kompleksowa budowa i docelowe wyposażenie hali basenu rekreacyjnego oraz podbasenia;
 • budowa zjeżdżalni wodnych /bez ich podłączenia do hali basenu rekreacyjnego;
 • prace przygotowawcze – wycinka drzew i krzewów oraz przygotowanie do przechowania egzemplarzy przeznaczonych do przesadzeń;
 • usunięcia nawierzchni utwardzonych kolidujących z planowana inwestycją;
 • rozbiórka ogrodzeń zlokalizowanych od południowej i wschodniej części obiektu;
 • przekładki i usunięcia istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z planowaną inwestycją – również w rejonie placu przedwejściowego przy ul. Cegielnianej;
 • budowa docelowego uzbrojenia terenu – również w rejonie placu przedwejściowego przy ul. Cegielnianej;
 • budowa docelowa drogi i dojść pieszych oraz parkingów – z wyłączeniem placu przedwejściowego, zjazdu, korekty drogi pożarowej i zatoki autobusowej/;
 • docelowe zagospodarowanie zieleni.