...
Loga Fundusze Europejskie

Uczniowie I LO im. ONZ stypendystami Ministra Edukacji Narodowej

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 16 stycznia, 2019

Monika Gabka z I Liceum Ogolnoksztatcaxego im. ONZ w Bilgoraju oraz Piotr Łaba z Powiatowego Gimnazjum otrzymali stypendia ministra właściwego do spraw oświaty za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018. Stypendia takie otrzymało w województwie lubelskim tylko 26 uczniów.

I LO im. ONZ