...
Loga Fundusze Europejskie

Uczniowie RCEZ wśród najzdolniejszych

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 12 grudnia, 2019

RCEZ_20 uczniów biłgorajskich szkół zawodowych, z których 16osób to uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, otrzymało finansowe wsparcie z programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Wyróżnieni uczniowie RCEZ to: Michał Bazan, Adam Bździuch, Michał Fiedor, Weronika Garbacz, Błażej Grabias, Martyna Kryń, Paweł Krzyszycha, Piotr Małyszek, Hubert Mucha, Konrad Mucha, Patryk Obszański, Anna Oleszek, Kamil Padiasek, Paweł Pieczykolan, Damian Ryczko i Dominika Tałanda. Nagrodzeni uczniowie uzyskali w poprzednich latach szkolnych wysokie wyniki w nauce oraz byli laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów tematycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
      W środę, 11 grudnia 2019 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczysta gala, w trakcie której stypendyści odebrali listy gratulacyjne od marszałka Jarosława Stawiarskiego.
Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” jest kierowany do uczniów z Lubelszczyzny szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych lub zawodowych. Stypendyści otrzymują finansowe wsparcie które przeznaczą na własny rozwój przez 10 miesięcy roku szkolnego od września do czerwca. Pieniądze mogą być przeznaczone na cele związane z nauką i edukacją, m.in.: udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych, zakup książek i podręczników czy wyposażenie pracowni lub warsztatu.
      Projekt „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej zdjęć na naszym Facebooku: @StarostwoBilgoraj