...
Loga Fundusze Europejskie

Uczniowie Technikum Reklamy ZSZiO w Biłgoraju realizowali projekt w Czechach

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 16 maja, 2022

Dwie grupy młodzieży wyjechały w kwietniu  do Pragi w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Trzydzieścioro uczniów wzięło udział w dwóch tygodniowych mobilnościach. Podczas pobytu młodzież wraz z opiekunami doskonaliła kompetencje kluczowe i umiejętności zawodowe, niezbędne na rynku pracy w branży reklamowej, co było głównym celem tego przedsięwzięcia. Projekt przygotowali i czuwali nad jego realizacją nauczyciele Joanna Dubaj, Magdalena Burdzań – Harasim oraz Paweł Jaszek, a ze strony czeskiej Jakub Jarolimek.

czechy zszio
Nasza młodzież zdobywała wiedzę w szkole partnerskiej Smíchovská střední průmyslová škola, czyli w szkole średniej, która kształci w trzech głównych obszarach: Informatyka, Cyberbezpieczeństwo i Liceum Techniczne oraz współpracuje z czeskim Ministerstwem Edukacji, Młodzieży i Sportu  w zakresie nowoczesnych rozwiązań w edukacji. Nasi uczniowie odbywali zajęcia warsztatowe w języku angielskim w nowoczesnych laboratoriach, wśród których należy wymienić: Poligon Cybernetyczny (nazwa autorska szkoły), Laboratorium Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości, Laboratorium IoT, Laboratorium Robotyki, w salach lekcyjnych Polytechnic Nest, w pracowni druku 3D oraz w  nowoczesnym studium filmowym i muzycznym.

Tematyka zajęć praktycznych i wykładów z dziedziny reklamy, mediów oraz najnowszych technologii cyfrowych obejmowała między innymi tworzenie aplikacji, zajęcia na temat rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, cyberbezpieczeństwo, multimedia, internet rzeczy, robotykę, wymogi techniczne materiałów graficznych, programy i aplikacje do obróbki grafiki, aplikacje internetowe oraz tworzenie kampanii reklamowej krok po kroku, prowadzone przez właściciela jednej z praskich agencji reklamowej.

czechy zszio 1
Po zajęciach w szkole, młodzież ZSZiO realizowała program kulturowy. Uczniowie poznali  najciekawsze miejsca Pragi: Stare Miasto, słynny most Karola, Malá Strana (dzielnicę na lewym brzegu Wełtawy), na południu Nowe Miasto z placem Wacława, Hradczany z przepiękną gotycką katedrą i licznymi muzeami oraz położony na południu miasta Wyszehrad (dzielnica ze słynną twierdzą o tej samej nazwie).

Z wieży widokowej Petrin położonej 324 m n.p.m. uczestnicy wyjazdu podziwiali panoramę Pragi, Muzeum Iluzji dostarczyło mnóstwo niezwykłych wrażeń, a estetyczną ucztę zapewniły spacery po barokowych ogrodach Wallensteina, ogrodzie botanicznym i rejs statkiem po Wełtawie. Młodzież zwiedziła też Muzeum Lego, natomiast w Narodowym Muzeum Techniki można było obejrzeć unikatowe zbiory i pasjonujące ekspozycje.

czechy zszio 2
Praktyczne, innowacyjne zajęcia prowadzone przez nauczycieli i studentów Smíchovská střední průmyslová škola wzbogaciły wiedzę i umiejętności naszej młodzieży, a wspólne zajęcia z młodzieżą czeską w szkole i w czasie wolnym zaowocowały nowymi relacjami i pogłębieniem znajomości języka angielskiego.

/ZSZiO/