...
Loga Fundusze Europejskie

Umowa z wykonawcą podpisana. Niebawem rusza remont mostu w ul. Lubelskiej

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 11 kwietnia, 2024

Podpisana została umowa z wykonawcą na zadanie pn. „Roboty budowlane na zabytkowym moście w ciągu ulicy Lubelskiej w Biłgoraju”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2023 roku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Polski Ład. Wartość zadania po przetargu to niespełna 1,1 mln zł, a przyznane dofinansowanie to około 87% wartości inwestycji.

Zakres robót objętych projektem to:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • naprawa uszkodzeń powierzchni podpór mostu wraz z reprofilacją i zabezpieczeniem powierzchni betonowych,
  • wykonanie izolacji na moście,
  • wykonanie nawierzchni asfaltowej na moście i dojazdach,
  • odtworzenie stożków,
  • wykonanie schodów skarpowych do obsługi technicznej,
  • oczyszczenie łożysk i zabezpieczenie antykorozyjne.

Most figuruje w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez burmistrza miasta Biłgoraja w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Most wykonany w latach 1930 – 1934, a obecnie jego stan obiektu jest niepokojący i wymaga wykonania prac budowlanych w celu poprawy parametrów techniczno – użytkowych spełniających wymagania dla obiektów mostowych na drogach publicznych.

Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu została firma MOSTY Zamość – Tomasz Czyż. Za kilka dni zostanie przekazany plac budowy. Mieszkańców czekają utrudnienia ruchu związane z całkowitym zamknięciem mostu. Zamknięcie nastąpi w miesiącu maju, potrwa 3 – 4 miesiące. Zostaną wyznaczone objazdy dla pojazdów samochodowych przez ulicę Moniuszki, obwodnicą północną, ul. Al. Jana Pawła II. Piesi i rowerzyści mogą korzystać z wyznaczonej trasy ul. Stadionową, przez kładkę na rzece do ul. Bagiennej. Alternatywną trasę dla pieszych i rowerzystów stanowi ścieżka pieszo-rowerowa przebiegająca obok targowiska.

Termin wykonania prac to wrzesień 2024.