...
Loga Fundusze Europejskie

Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 7 maja, 2014

Uprzejmie zapraszam na uroczystą XXXVI sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju z okazji Dnia Samorządowca i wręczenia sztandaru dla Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 15 maja 2014 roku o godz. 12:00 w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. T. Kościuszki 41/43, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Hymn państwowy.
3. Powitanie gości.
4. Odczytanie Aktu fundacji sztandaru i przekazanie Staroście Biłgorajskiemu.
5. Przekazanie sztandaru Staroście Biłgorajskiemu.
6. Prezentacja sztandaru i przekazanie pocztowi sztandarowemu.
7. Wystąpienie Starosty Biłgorajskiego.
8. Prezentacja multimedialna pt. „Powiat Biłgorajski w latach 1999-2014″.
9. Wystąpienia zaproszonych gości.
10. Zamknięcie obrad uroczystej XXXVI sesji IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju z okazji Dnia Samorządowca i wręczenia sztandaru dla Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Uroczystą Sesję poprzedzi Msza święta sprawowana, o godzinie 10:00, w kościele św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.

Przewodniczący Rady Powiatu
Mirosław Późniak