...
Loga Fundusze Europejskie

Urszula Demucha po. dyrektora MDK

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 24 sierpnia, 2022

Zarząd Powiatu w Biłgoraju, podjął – 23 sierpnia br. – uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Podjęcie uchwały było konsekwencją nierozstrzygnięcia pod koniec czerwca br., konkursu na stanowisko dyrektora MDK.

Powierzenie pełnienia obowiązków Urszuli Demusze było możliwe w związku z ustawą z 12 marca br., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na podstawie odpowiednich artykułów ustawy Prawo oświatowe i ustawy o samorządzie powiatowym.

Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Urszuli Demusze następuje w okresie od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku.

urszula demucha
Urszula Demucha jest nauczycielem dyplomowanym z 32-letnim stażem pracy w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju. Prowadzi zajęcia taneczne w grupach o różnym podziale wiekowym, pracuje na opracowanych przez siebie programach dostosowanych do wieku i zdolności uczestników zajęć.

W okresie od 1 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku była wicedyrektorem MDK.

Jest absolwentką studiów wyższych zawodowych na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika zdrowia psychicznego oraz studiów wyższych magisterskich 2-letnich na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o kulturze.

Uczestniczyła w seminarium z cyklu zarządzanie oświata. Jest nauczycielem zajęć tanecznych w MDK i od 30 lat prowadzi Klub Tańca Towarzyskiego „Impuls”.

Uchwała Zarządu o powierzeniu Urszuli Demusze funkcji po. dyrektora MDK została podjęta jednogłośnie.