...
Loga Fundusze Europejskie

Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 20 października, 2023

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa
Nazwa inwestycji: Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
Całkowita wartość inwestycji: 199 000 zł
Dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej: 159 000 zł
Wkład własny: 40 000 zł

Opis inwestycji:

Utworzenie strzelnicy wirtualnej na terenie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju przy ul. Przemysłowej 23. Szkoła stanowi ośrodek kształcenia zarówno dla mieszkańców miasta jak i spoza jego obrębu co daje możliwość użytkowania strzelnicy przez mieszkańców całego powiatu biłgorajskiego.

Utworzenie strzelnicy wirtualnej umożliwi zarówno młodzieży szkolnej jak i innym zainteresowanym, rozwój umiejętności strzelectwa. Użytkownikami strzelnicy wirtualnej będą zarówno uczniowie ZSZiO, uczniowie innych szkół ponadpodstawowych na terenie miasta i powiatu biłgorajskiego jak i wszelkie osoby zainteresowane rozwijaniem umiejętności strzelectwa. Ponadto utworzenie strzelnicy wirtualnej umożliwi prowadzenie szkoleń dla innych zainteresowanych osób, np. pracowników urzędu miasta, gmin czy powiatu.

Dodatkowe korzyści płynące z utworzenia strzelnicy wirtualnej to rozwój sportu strzeleckiego w powiecie biłgorajskim, prowadzenie szkoleń ze strzelectwa dla młodzieży szkolnej i innych grup zainteresowanych. Utworzenie strzelnicy daje możliwość popularyzacji, zapoznania się i nauki strzelectwa wśród młodzieży jak i również organizacji zawodów i turniejów.

Strzelnica wirtualna przeznaczona jest do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie:

– bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;
– celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach;
– ćwiczeń w obserwacji – wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów;
– prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;
– wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Wirtualna strzelnica zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu o powierzchni 50,22 m2, które obecnie jest użytkowane jako salka do ćwiczeń obok sali gimnastycznej. Dostęp do powyższej sali zapewniony jest również bezpośrednio z zewnątrz budynku co zapewnia dogodny dostęp dla przyszłych grup szkoleniowych. W pomieszczeniu przewiduje się prace adaptacyjne oraz wyposażenie pomieszczenia w niezbędny sprzęt.

W ramach przewidzianego dofinansowania planuje się zakup całkowicie multimedialnego systemu, przeznaczonego do prowadzenia zajęć szkolno – treningowych, szczególnie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. System opiera się na laserowych symulatorach (replikach) broni strzeleckiej wyposażonych w urządzenia laserowe. Strzelnica umożliwia jednoczesny udział w szkoleniu do czterech osób, w różnych pozycjach (stojąca, leżąca, klęcząca) i przy użyciu różnych rodzajów broni w tym samym czasie, zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu.

System multimedialny daje możliwość  stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania uwzględniających między innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu, strzelenie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności.