...
Loga Fundusze Europejskie

Uwaga producenci rolni!

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 19 lutego, 2024

Od 1 lutego do 31 marca br. producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2023 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

Wniosek o przyznanie rekompensaty w 2024 roku należy złożyć – na formularzu opracowanym przez KOWR – do dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Producent rolny, który wnioskuje o przyznanie rekompensaty odnośnie do kilku podmiotów, które nie zapłaciły mu za nabyte produkty rolne, składa wnioski na osobnych formularzach dla każdego z tych produktów.

W bieżącym roku wnioski o przyznanie rekompensaty można składać w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Więcej pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/kowr/uwaga-producenci-rolni3