...
Loga Fundusze Europejskie

W hołdzie samorządności

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 10 czerwca, 2015

samorzadnoscWe wtorek, 9 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu poświęcona przypadającemu w tym roku jubileuszowi 25 lat Samorządności. Wszyscy wójtowie i burmistrzowie uhonorowani zostali przez Powiat Biłgorajski okolicznościowymi grawertonami Wręczali je Waldemar Pawlak były Premier RP i Marian Tokarski Starosta Biłgorajski. Zebrani obejrzeli też prezentację podsumowującą działalność i osiągnięcia samorządu Powiatu Biłgorajskiego od jego powstania w 1999r.

 

samorz5

Uroczystość rozpoczynała msza św. w kościele pw. Św. Marii Magdaleny. Prowadził ją ks. Witold Batycki proboszcz parafii. Sesję otwierał i prowadził Kazimierz Paterak Przewodniczący Rady Powiatu, który przywitał wszystkich gości. Byli to Genowefa Tokarska Poseł na Sejm RP, Marian Starownik Wicewojewoda Lubelski, Jan Kowalik Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Daniel Słowik Dyrektor Biura PSL w Lublinie. Wśród gości znaleźli się także starostowie, członkowie zarządu i radni rady powiatu obecnej i wszystkich poprzednich kadencji. Byli wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący rad z gmin powiatu biłgorajskiego. Byli także dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych i współpracujących z powiatem.

samorz4

27 maja minęło dokładnie 25 lat od pierwszych, całkowicie wolnych po 1989 roku wyborów samorządowych. W tym dniu w 1990 roku przeprowadzono wybory do rad gmin. To fundamentalna reforma dla rozwoju demokracji. Polakom dano możliwość współdecydowania o sprawach publicznych, o dążeniach lokalnych społeczności, kierunkach ich rozwoju. Rys historyczny samorządności przedstawił Starosta Marian Tokarski.

Idea samorządności przyświeca nam wszystkim. Widać ją w naszym życiu, w pracy rad, w ilości środków przeznaczonych na inwestycje. Ustawa o samorządzie gminnym przyjęta 25 lat temu nadała samorządom osobowość prawną, a co najważniejsze mieszkańcy z mocy prawa tworzyli wspólnotę samorządową do zadań której należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. W tym przede wszystkim zaspokajanie potrzeb w zakresie ładu przestrzennego, dróg, wodociągów, kanalizacji, utrzymania czystości, ochrony zdrowia, oświaty, pomocy społecznej czy kultury – zaznaczał starosta i gratulował wójtom i burmistrzom – Dzisiaj, przy okazji tego podniosłego jubileuszu chcę podkreślić wieloletnią wzorową współpracę samorządu powiatu biłgorajskiego z samorządami gminnymi. Na ich czele stoicie wy, doświadczeni samorządowcy, doskonale znający trud tej pracy, ogrom zadań oraz oczekiwania mieszkańców. Wysiłek i zaangażowanie, które wkładacie w pracę na rzecz samorządności, jest zauważalny i dostrzegalny, przynosi wymierne korzyści mieszkańcom – zaznaczył starosta Tokarski.

samorz2

Gratulacje samorządowcom składał także Waldemar Pawlak:

Potrzeba nam dobrych gospodarzy. Trzeba także dużo wysiłku, żeby zachować zaufanie wyborców. I albo te efekty pracy w samorządzie są albo ich nie ma. Chciałem pogratulować Powiatowi Biłgorajskiemu osiągnięć, bo prezentacja rozpoczęła się od informacji o rozwoju powiatu i gospodarce. To pokazuje, że myśli się tu o czynnikach ekonomicznych, które mają podnosić poziom życia mieszkańców i zapewniają pracę. To pokazuje, że idziecie w dobrym kierunku. Są u was firmy, które są w czołówce krajowej i są potentatami eksportu. W waszym powiecie jest także najniższa stopa bezrobocia. Ma wpływ na to rozwój lokalnych instytucji, zaradność mieszkańców, otwartość władz i wolę pracy dla wspólnego dobra – zauważył były premier – Życzę dużo sukcesów, satysfakcji i radości z samorządowego powołania.

Wicewojewoda Marian Starownik zauważył, że społeczność lokalna to zbiorowa mądrość.

Samorząd to miejsce, gdzie człowiek może się wykazać, pokazać swoje możliwości organizacyjne, umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby lokalne i wychodzenia potrzebom tych społeczności naprzeciw – zauważył.

samorz3

Poseł Genowefa Tokarska ma również bogate doświadczenie pracy w samorządzie jako wieloletni wójt Gminy Biszcza:

Znam tę prace, wiem na czym ona polega i ile wymaga trudu i zaangażowania ale wiem też, że przynosi bardzo dużo satysfakcji. Jeżeli współpracuje się razem z ludźmi i tworzy się to wspólne dobro, to po latach można sobie odpowiedzieć, czy dobrze wypełniło się ten społeczny obowiązek. W mojej ocenie ta pierwsza kadencja w latach 1990-1994 chyba była najlepsza. Wówczas poczuliśmy, jako społeczność, że możemy wspólnie coś zrealizować, poczuliśmy, że coś od nas zależy. Potrzeb inwestycyjnych było bardzo dużo, nie było środków unijnych, które można było pozyskać. Mimo to udawało się dużo zrobić – wspominała pani poseł.

Samorządowcy wspominali początki pracy w gminach, opowiadali o trudnościach i przeszkodach, ale podkreślali też dobrą wzajemną współpracę pomiędzy sobą oraz z samorządem powiatu biłgorajskiego. Na zakończenie zebrani obejrzeli występ zespołu Zawierucha z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju.

GALERIA