...
Loga Fundusze Europejskie

W obronie Krzyża

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 22 grudnia, 2011
Przez aklamację Rada Powiatu w Biłgoraju przyjęła stanowisko w sprawie obrony Krzyża w Sejmie. Decyzja zapadła podczas obrad sesji Rady Powiatu w środę, 21 grudnia. Poniżej treść stanowiska.
Stanowisko Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 21.12.2011r.
w sprawie prób usunięcia Krzyża  z Sali Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Powiatu w Biłgoraju wyraża stanowczy sprzeciw wobec prób usunięcia znaku Krzyża z Sali Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteśmy Polakami, potomkami narodu o wielowiekowej tradycji i kulturze opartej na fundamentach chrześcijańskich. Krzyż będący symbolem chrześcijaństwa jest na trwałe związany z naszą wiarą, kulturą i tradycją. Od ponad 1000 lat towarzyszył Polsce we wszystkich okresach jej dziejów. To znak, który jednoczył Polaków, a w obronie którego wielu naszych rodaków przelewało krew, poświęcało swoje życie. Trwanie przy Krzyżu było trwaniem przy Polsce.
Dziś, gdy Krzyż wrósł w naszą tradycję i stanowi symbol tożsamości narodowej, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec próby usunięcia jego znaku z Sali Obrad Sejmu RP. Apelujemy o szacunek dla Krzyża – symbolu najgłębiej zakorzenionego w dziedzictwie Narodu Polskiego. To właśnie Krzyż staje się dzisiaj widocznym znakiem przypominającym o naszej godności, o tym kim jako naród byliśmy, jesteśmy i będziemy. Nie pozwólmy usunąć Krzyża z życia rodzinnego, społecznego czy publicznego, gdyż jest on drogowskazem dla naszego pokolenia wyznaczającym zasady i wartości jakimi powinniśmy się kierować.

Rada Powiatu w Biłgoraju stanowczo przeciwstawia się usunięciu Krzyża z polskiej przestrzeni publicznej oraz apeluje o jego pozostawienie i poszanowanie, a od nowo wybranych przedstawicieli parlamentu oczekuje zdecydowanych działań w celu jego obrony.

Stanowisko otrzymują:
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej