...
Loga Fundusze Europejskie

W podziękowaniu za kapłańską posługę

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 13 listopada, 2013

25 lecie kaplanstwa ks batyckimStarosta Marian Tokarski i wicestarosta Stanisław Schodziński reprezentowali Zarząd Powiatu w Biłgoraju podczas uroczystości srebrnego jubileuszu święceń kapłańskich proboszcza parafii św. Marii Magdaleny i dziekana Dekanatu Biłgoraj Północ – księdza Witolda Batyckiego.

W uroczystości, która odbyła się 12 listopada 2013 roku udział wzięli m. in. biskupi Jan Śrutwa i Mariusz Leszczyński, kapłani z parafii znajdujących się na terenie naszego Powiatu oraz parlamentarzyści i biłgorajscy parafianie.

W okolicznościowym liście, członkowie Zarządu Powiatu napisali:

Wielebny Księże Witoldzie!

Z okazji doniosłego Jubileuszu 25 – lecia święceń kapłańskich pragniemy złożyć na ręce Czcigodnego Księdza z głębi serca płynące życzenia i najserdeczniejsze gratulacje. Osoba Księdza jest prawdziwym duchowym autorytetem na Ziemi Biłgorajskiej. Mieszkańcy nie tylko biłgorajskiej parafii św. Marii Magdaleny, darzą Cię drogi kapłanie ogromnym szacunkiem i poważaniem. Dziękujemy Czcigodnemu Księdzu Dziekanowi za posługę, towarzyszenie mieszkańcom Powiatu Biłgorajskiego w codziennym życiu oraz za duchowe wsparcie.

Kapłańska obecność Księdza Kanonika wypełniona służbą, umacnia poczucie godności, kształtuje patriotyczne postawy i sens chrześcijańskiego życia.

Niech w kolejnych latach działalność duszpasterska pomnaża dotychczasowy dorobek, a Księdzu Kanonikowi sprzyjają dobre zdrowie i ludzka życzliwość.

Uroczystości jubileuszowe są dla nas również dogodnym momentem, aby wyrazić słowa najwyższego uznania dla pełnionej z ogromną pasją posługi na rzecz młodzieży, która zaowocowała wieloma dokonaniami, mającymi pozytywny wpływ na kształtowanie biłgorajskiej oświaty.