...
Loga Fundusze Europejskie

W trosce o czyste powietrze

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 27 maja, 2013
Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował do konsultacji społecznych projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”, a także „Prognozę oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”. Elementem programu jest plan działań krótkoterminowych wdrażany w sytuacjach ryzyka przekroczeń poziomów alarmowych lub dopuszczalnych pyłu PM10 w powietrzu. W trakcie spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 29 maja w sali konferencyjnej HotelsLublin, przedstawione zostaną przyczyny i skutki występowań przekroczeń, propozycje działań naprawczych oraz ich tryb i realizacja. Podstawowym celem będzie dyskusja nad realizacją optymalnego scenariusza działań naprawczych w celu poprawy jakości powietrza na terenie województwa lubelskiego. W spotkaniu udział wezmą też przedstawiciele Powiatu Biłgorajskiego.
zbr. M.Szewczuk