...
Loga Fundusze Europejskie

Atrakcje turystyczno-krajoznawcze

Kategoria: ciekawostki Opublikowano: 4 września, 2009

GMINA ALEKSANDRÓW

Zbiornik małej retencji na rzece Szum (kol. Sigła)

{gallery}turystyka/sigla{/gallery}
fot. L.Grabias, 2010 wrzesień

GMINA BISZCZA

Szczególną atrakcją turystyczną naszego terenu jest nieskażona przyroda i bardzo specyficzny mikroklimat wzdłuż dorzecza Tanwi, w miejscowościach Wólka Biska, Żary, Budziarze, Suszka. Dla turystów chcących podziwiać uroki tych miejsc jest udostępniona ścieżka rowerowa.
W Gminnym Ośrodku Kultury mieści się muzeum w którym znajdują się militaria z czasów II wojny światowej, przekazanych przez Pana Antoniego Kurowskiego z jego prywatnej kolekcji.


GMINA FRAMPOL

Środowisko przyrodnicze Frampola jak i całej gminy odznacza się szczególnie korzystnymi warunkami dla bytowania. Tworzą je czyste, wolne od zanieczyszczeń powietrze, bezpośrednie sąsiedztwo wielkiego kompleksu lasów, rozległe panoramy widokowe, łąki i zasoby wody pitnej o wysokich parametrach. Te atuty środowiska naturalnego przemawiają za rozwojem agroturystyki.

Północno-wschodnia część obszaru gminy, położona w obrębie Roztocza Zachodniego – stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Przez gminę przepływa z północy na południe rzeka Biała Łada, a występowanie w niej pstrąga świadczy o jej czystości. Rzeka miejscami jest nieuregulowana i posiada naturalne łęgi i zakola stwarzając niepowtarzalny mikroklimat i ostoję dla powietrza wodnego.

Przy trasie w kierunku Biłgoraja znajduje się zalew o lustrze wody 5 ha z przeznaczeniem na kąpielisko i wędkarstwo oraz zajazd „Złoty Łan” z bazą noclegową i campingiem. Punkt gastronomiczno – noclegowy i pobliski zalew stwarzają warunki dobrego wypoczynku.


GMINA GORAJ

2 zalewy wodne o pow. 8 ha w Goraju przy drodze Lublin – Przemyśl


GMINA JÓZEFÓW

 • Kamieniołomy w Józefowie eksploatowane od XVI wieku

 • Aleja pomnikowych dębów (najstarszy liczy 900 lat) w Górecku Kościelnym

{gallery}turystyka/gorecko/aleja{/gallery} fot. L.Grabias, 2011 lipiec

 • Mała elektrownia na rzece Szum między Góreckiem Kościelnym, a Góreckiem Starym
 • Rezerwat „Czartowe Pole”

  To rezerwat chroniący odcinek rzeki Sopot, w miejscu jej przełomu przez strefę krawędziową Roztocza. Występują tu malownicze progi skalne wypreparowane w piaskowcach trzeciorzędowych, odpornych na działanie wody. Zbocza dolin porasta bór sosnowo-świerkowo-jodłowy. Występuje tu wiele gatunków roślin. Znajdują się tu ruiny papierni wybudowanej w 1729 roku, zniszczonej w wyniku pożaru w 1883 roku.

  W rezerwacie funkcjonuje ścieżka przyrodnicza o długości ok. 1 km.

 • Florianka

  Osada leśna Roztoczańskiego Parku Narodowego ze stajenną hodowlą konika polskiego, otoczona bogactwem wielości gatunków drzew i krzewów – pozostałość po szkółkach Ordynacji Zamojskiej. W tym celu utworzono ścieżkę dendrologiczną na powierzchni 3,2 ha, gdzie wyeksponowano 60 gatunków drzew i krzewów m.in.: dąb Florian o obwodzie 7,4 m, jeden z najważniejszych w Polsce wiązów szypułkowych (5m w obwodzie) oraz brzozy papierowe, jodły kalifornijskie, korkowce amurskie, modrzewie syberyjskie, cisy pospolite i wiele innych. Możemy również zwiedzić izbę leśną z ekspozycją obrazującą życie ludzi na początku XX wieku.

 • „Piekiełko”

  Pomnik przyrody nieożywionej na wzgórzu Kamień (348 m n.p.m.). Składają się na niego jedynie w Polsce formy skałkowe wymodelowane w utworach mioceńskich. Obejmują izolowane wapienne bloki skalne o różnym kształcie. Rozsypane po wzgórzu skałki są według legendy pozostałościami po niedokończonym piekle. Okoliczni mieszkańcy uważają to wzgórze za przeklęte, na którym odbywają się sabaty czarownic. W czasie II wojny światowej wapienie było eksploatowane jako materiał do budowy dróg.

 • Rezerwat „Szum”

  Utworzony dla ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum przez strefę krawędziową Roztocza. Progi skalne wypreparowane są w marglach wapiennych różnej twardości.

  Nie są wysokie, jednak wywołują szum wody. Progi skalne nazywane praczkami wykorzystywane były dawniej do prania ubrań. W dolinie zachował się niemal dziewiczy las łęgowy i olszowy, stoki porasta bór jodłowy przechodzący stopniowo w bór sosnowy.

  W runie wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych. Ścieżka przyrodnicza ma długość około 1,5 km.

 • Górecko Kościelne

  Wieś znana początkowo Hutą Górecką, założona w 1582 roku przez rodzinę Górków.

  W 1593 roku przeszła w posiadanie Zamojskich. Poza zabytkami wymienionymi w części najważniejsze zabytki, warto odwiedzić cmentarz na którym znajduje się m.in. pomnik powstańców z 1863r. i groby partyzantów z okresu II wojny światowej.

 • Górecko Stare

  XV wieczna wioska na pograniczu Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Według rejestru poborowego z 1589 roku istniały tu: mały staw, sadzawka, mały młyn, karczma, browar, winnica i maziarnia, w której wyrabiano smołę i dziegiedź. Podczas II wojny światowej (czerwiec 1943) Niemcy podjęli nieudaną próbę zastąpienia ludności miejscowej osadnikami ukraińskimi. W czerwcu 1944 roku wieś spacyfikowano w odwecie za pomoc okazywaną partyzantom.

 • Stanisławów

  Wieś położona w jednym z obniżeń Roztoczańskich. Zachowały się w niej ślady dawnego drewnianego budownictwa charakterystycznego dla Roztocza. Wśród zabudowań ciekawe okazałe drzewa i pozostałości starych przydomowych sadów. W okolicy, na trasie rowerowe znajduje się wspaniały punkt widokowy na Roztocze i Kotlinę Sandomierską.


GMINA ŁUKOWA

 • Wystawy malarstwa, grafiki i innych prac znanych artystów oraz twórców organizowane cyklicznie w Gminnym Ośrodku Kultury

 • Muzeum bitwy partyzanckiej mieszczące się w Domu Kombatanta w Osuchach


GMINA OBSZA

Zagroda wiejska z pełnym wyposażeniem przy Karczmie Roztocze


GMINA TERESZPOL

 • Otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego,

 • Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy,

 • Rezerwat Krajobrazowy „Szum”,

 • Puszcza Solska,

 • Pomnik przyrody – trzeciorzędowa skałą ostańcowa w Tereszpolu-Zygmunty.