...
Loga Fundusze Europejskie

Wicewojewoda w Biłgoraju. Rozmawiano o drogach i chodnikach

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 3 grudnia, 2018

spotkanie z wicewojeowda 2
Na zaproszenie Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, z samorządowcami Powiatu Biłgorajskiego spotkał się dziś  Robert Gmitruczuk, Wicewojewoda Lubelski. W spotkaniu uczestniczyli – obok burmistrzów i wójtów – także członkowie Zarządu Powiatu Biłgorajskiego, Starosta, Wicestarosta Tomasz Rogala i etatowy członek Zarządu Powiatu Beata Strzałka.

Spotkanie poświęcone było głównie rządowym programom skierowanych do samorządów lokalnych. W dyskusji brali udział przedstawiciele wszystkich samorządów gminnych oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych Samorządu Powiatowego.

-Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, rząd pana premiera Mateusza Morawickiego przekazuje znaczne środki zarówno na budowę jak i na remonty czy modernizację dróg. Należy podkreślić, że w samym 2018 roku przekazano już ponad 200 mln zł. To jest kwota, która można powiedzieć, za poprzedniej koalicji była przekazywana przez prawie 4 lata. Są to znaczne środki i już dziś możemy przekazać, że będą one zwiększane, po to by mieszkańcom żyło się lepiej i bezpieczniej, by te drogi służyły podstawowym wspólnotom, gminom i samorządom powiatowym – mówił podczas spotkania z burmistrzami i wójtami gmin powiatu biłgorajskiego, Wicewojewoda Lubelski. Robert Gmitruczuk szczególny nacisk położył na kwestie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
spotkanie z wicewojeowda 1
Wicewojewoda Lubelski przywiózł także do Urzędu Powiatowego w Biłgoraju, umowę na dofinansowanie zakupu auta dla Powiatowego Inspektora Budowlanego, samochód ma służyć pracownikom PIB. Część spotkania z wicewojewodą dotyczyła funkcjonowania sztabu kryzysowego w Powiecie Biłgorajskim.

Zarząd Powiatu przedstawił także podczas spotkania innowacyjny projekt współpracy samorządu z samorządami gminnymi przy budowie chodników przy drogach powiatowych. -Taka potrzeba jest sygnalizowana przez samych mieszkańców ale i przez samorządy. Chcemy realizować taki długofalowy program, w tej chwili trwa ustalanie kryteriów i wzoru wniosku. Zadanie współfinansowane będzie z budżetu powiatu i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa – mówi Starosta Szarlip. Z informacji jakie przedstawił Wicestarosta Tomasz Rogala wynika, że w chwili obecnej trwa także ocenianie jakie środki powiat na ten cel może przeznaczyć i jak kształtować się będzie w związku z tym prognoza finansowa Powiatu Biłgorajskiego.