...
Loga Fundusze Europejskie

Władze powiatu interweniują w sprawie zbiornika retencyjnego w Brodziakach. Jest odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 19 lutego, 2021
Są konkretne informacje odnośnie etapu na jakim są prace przygotowawcze zmierzające do realizacji inwestycji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Brodziaki na rzece Czarnej Ładzie w gminie Biłgoraj”. W imieniu Zarządu Powiatu, w tej sprawie występował członek Zarządu Powiatu Jan Małysza. Interpelację do władz powiatowych składał także radny Mirosław Tujak.

Podnosił, iż podczas pracy na Komisji Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony, Środowiska i Bezpieczeństwa jeden z pracowników Nadzoru Wodnego referujący sprawozdanie poinformował, iż od 2019 roku trwały intensywne prace przygotowawcze do realizacji zbiornika retencyjnego Brodziaki, a następnie zwrócił się do starosty biłgorajskiego o podzielenie się informacji na ten temat lub wystąpienie o taką informację do Wód Polskich. Starosta Andrzej Szarlip poinformował, iż stosowne informacje zostaną przekazane.

O pilotowanie sprawy starosta poprosił Jana Małyszę. -Jeszcze na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku Zarząd Powiatu w formie tzw. „fiszki” złożył takie plany aby wziąć pod uwagę zbiornik w Brodziakach, mniej więcej kwota proponowana to było około 50 mln zł. Są cztery koncepcje tego zbiornika. Dużą część dokumentacji wykonała gmina Biłgoraj i myśmy z tej dokumentacji skorzystali. Cieszy, że przychodzą dobre informacje w tym temacie – mówi Jan Małysza.

Do władz powiatu wpłynęła odpowiedź  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, co do etapu na jakim jest budowa zbiornika w Brodziakach. –Zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Brodziaki na rzece Czarnej Ładzie w gminie Biłgoraj” polegająca na budowie zbiornika o pojemności 2,5 mln m3 i powierzchni około 100 ha, zgłoszone w ramach konsultacji społecznych, zostało ujęte w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Wyżej wymienione zadanie zostało umieszczone w załączniku nr 3 do ww. Planu: „Tabela zadań w zakresie budowy i przebudowy urządzeń wodnych w celu m. in. zwiększenia retencji i wspierania przeciwdziałania skutkom suszy – zadania inwestycyjne zgłoszone w ramach konsultacji społecznych przez podmioty zewnętrzne (spoza PGW WP)” w którym jako podmiot odpowiedzialny za realizację został wskazany Urząd Gminy w Biłgoraju. Obecnie projekt rozporządzenia jest w etapie opiniowania w procesie legislacji – poinformował w piśmie zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Fabian Zięba.