...
Loga Fundusze Europejskie

Wręczanie nagród w konkursie literackim „Legenda o mojej miejscowości”

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 25 października, 2021

Dziś w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie literackim „Legenda o mojej miejscowości”. Tematem konkursu literackiego byłą legenda związana z miejscowością znajdująca się na terenie powiatu biłgorajskiego, w której mieszka uczestnik konkursu. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII oraz szkół średnich.

Konkurs miał na celu inspirowanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej, odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich młodzieży, kształtowanie jej gustów artystycznych oraz stwarzanie możliwości konfrontacji własnej twórczości z utworami rówieśników, zwrócenie uwagi na staranność, poprawność stylistyczną i ortograficzną zredagowanej wypowiedzi pisemnej, poznawanie własnej miejscowości, krzewienie kultury języka ojczystego, propagowanie walorów krajoznawczo – historycznych powiatu biłgorajskiego oraz kształtowanie postawy poszanowania historii i legend naszej „Małej Ojczyny”.

konkurs legendy muzeum
Zadaniem każdego uczestnika jest poznanie od starszych mieszkańców swojej miejscowości albo odszukanie w źródłach lub opracowaniach oraz napisanie legendy związanej z miejscowością w której mieszka, znajdującą się w granicach administracyjnych Powiatu Biłgorajskiego. Legenda może dotyczyć dowolnie wybranego aspektu związanego ze swoją miejscowością, np. nazwy miejscowości,  okolicznych nazw fizjograficznych, zabytku, zakątka przyrody, pomnika lub osób związanych z tą miejscowością. Praca konkursowa powinna w ciekawy, oryginalny sposób łączyć fakty geograficzne lub historyczne z fikcją literacką.

Laureatami konkursu zostali:

W kategorii szkoły średnie:
Daria Podpora – ZSBiO w Biłgoraju, za legendę „Złoty sitarz”.

W kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce – Aniela Szarzyńśka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu, za legendę „O wężu w Płusie”,
I miejsce – Alicja Sarzyńska – Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym, za legendę „O Szarej Jewce”.
II miejsce – Julita Rój – Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie, za legendę „O Mieszku Gryfie, obrońcy Tarnogrodu”.
III miejsce – Michalina Sidor – Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie, za „Legendę tarnogrodzką”,
III miejsce – Katarzyna Myszkowiak – Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie, za legendę „Miasto Gryfa”.