...
Loga Fundusze Europejskie

Wybierz dobrze szkołę!!!

Kategoria: Aktualności 2012 Opublikowano: 5 czerwca, 2012
szkola-m
Do poniedziałku, 11 czerwca, gimnazjaliści mogą składać podania o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych. Wysoki poziom nauczania w szkołach Powiatu Biłgorajskiego: ZSO, ZSBiO, ZSZiO, RCEZ, widoczny po wynikach matur (4-5 miejsce w województwie lubelskim) i egzaminów zewnętrznych, daje gwarancję każdemu uczniowi, że będzie miał szansę na dobry start do dalszego kształcenia lub podjęcia pracy. Szkoły są dostępne dla wszystkich – nawet mieszkańców innych powiatów z racji posiadania bazy internackiej. Poniżej oferta edukacyjna Powiatu Biłgorajskiego.

 

Podania zawierające uszeregowaną zgodnie z preferencjami ucznia listę oddziałów w 3 szkołach składa kandydat w szkole pierwszego wyboru. Zostanie przyjęty do oddziału stojącego najwyżej w jego preferencjach, do którego ma wystarczającą liczbę punktów. Szkoły ponadgimnazjalne naszego Powiatu dysponują atrakcyjną ofertą edukacyjną dla wszystkich chętnych. Obok zajęć programowych uczniowie mają szansę na skorzystanie z oferty w ramach projektów unijnych i szerokiej gamy propozycji zajęć dodatkowych. Bardzo wysokie wyniki w nauce są efektem pozytywnego klimatu wychowawczego jaki w nich panuje.
Technik kelner i technik organizacji reklamy – to klasy o nowych profilach kształcenia, które powstaną od nowego roku szkolnego w ZSZiO. Młodzież będzie mogła także wybrać klasy o specjalnościach murarz – tynkarz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZSBiO. Przedstawiamy ofertę edukacyjną Powiatu Biłgorajskiego na rok szkolny 2012/2013. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju

 
Liceum Ogólnokształcące im. ONZ:
– dwie klasy politechniczne (rozszerzone matematyka, fizyka i informatyka);
– dwie klasy ekonomiczne (rozszerzone matematyka, geografia, informatyka);
– klasa humanistyczno – lingwistyczna (rozszerzony języki angielski i polski, historia),
– klasa ekonomiczno – prawnicza (rozszerzony matematyka, geografia, WOS);
– klasa ekonomiczno-lingwistyczna (rozszerzony matematyka, geografia, j. angielski);
– klasa humanistyczno-prawnicza (rozszerzony język polski, historia, WOS);
– trzy klasy medyczne (w dwóch rozszerzona biologia, chemia i fizyka, jedna z rozszerzonymi biologią, chemią i matematyką).

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Liceum Ogólnokształcące:
– klasa pożarnicza (rozszerzone j. polski, angielski, historia);
– klasa przyrodniczo-sportowa (biologia, geografia, j.angielski).
Technikum
– klasy o specjalnościach: technik żywienia i usług gastronomicznych; technik kelner; technik hotelarstwa; technik obsługi turystycznej; technik mechanik; technik technologii odzieży; technik organizacji reklamy.
Zasadnicza szkoła zawodowa – klasy o profilach: wielozawodowa 3-letnia; ślusarz; kucharz.
Technikum uzupełniające dla dorosłych – klasa technik żywienia i gospodarstwa domowego.
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – jedna klasa (rozszerzony j. rosyjski, geografia).
Szkoła policealna – technik administracji.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Technikum – klasy o profilach – technik mechatronik; technik informatyk; technik elektronik; technik elektryk; technik handlowiec; technik pojazdów samochodowych.
Zasadnicza szkoła zawodowa – klasy – mechanik pojazdów samochodowych; elektromechanik pojazdów samochodowych; elektromechanik; elektryk.
Technikum uzupełniające dla dorosłych – technik pojazdów samochodowych; technik elektryk.
Szkoła policealna dla młodzieży – technik informatyk cykl 1-roczny.
Szkoła policealna dla dorosłych – technik informatyk cykl 2-letni.
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – jedna klasa.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Liceum ogólnokształcące
– klasa humanistyczno – językowa (rozszerzony j. polski, angielski, historia);
– klasa prawnicza (rozszerzony j. polski, historia, WOS);
– klasa medyczna (rozszerzona biologia, chemia);
– klasa politechniczna (rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka);
– klasa europejska (rozszerzony język angielski/rosyjski, geografia, WOS);
– klasa ekonomiczna (rozszerzony geografia, matematyka, j.angielski/niemiecki).
Technikum budowlane 4-letnie – technik budownictwa.
Zasadnicza szkoła zawodowa – dwie klasy: murarz –tynkarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Technikum uzupełniające dla dorosłych – technik budownictwa.

Zespół Szkolno – Rewalidacyjny w Teodorówce

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – jedna klasa.
Szkoła podstawowa specjalna – dwie klasy