...
Loga Fundusze Europejskie

Wybrano ofertę na wykonanie przebudowy i rozbudowy basenu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 30 listopada, 2022

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Biłgoraju, podjęta została uchwała w sprawie wyboru oferty na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju – etap I”. Oferta wcześniej pozytywnie zweryfikowana została przez komisję przetargową.

Z informacji przekazanej przez Jarosława Burego, kierownika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Informatyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, w budżecie powiatu na rok 2022 zabezpieczona jest kwota 50,2 mln zł, w tym 19 mln zł to środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych i niespełna 16 mln zł to dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu.

wykonawca basenu wybrany
Kwota przetargu na I etap realizacji inwestycji, to 29,18 mln zł brutto i w całości pokryta zostanie z dotacji zewnętrznych. II etap modernizacji i przebudowy basenu w Biłgoraju to koszt około 32,6 mln zł. Łącznie więc inwestycja kosztować będzie 61,8 mln zł. Pierwszy etap zrealizowany ma być w terminie 15 miesięcy od podpisania umowy. II etap w kolejnych 15 miesiącach. Mamy więc jeszcze czas by starać się i pozyskać kolejne środki zewnętrzne na to zadanie – dodaje Jarosław Bury.

-I etap prac inwestycyjnych przy biłgorajskim basenie obejmuje prace przygotowawcze wokół obiektu oraz docelowe zagospodarowanie zieleni, budowę nowoprojektowanych pomieszczeń tzw. części rekreacyjnej basenu wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz zabezpieczanie całości obiektu, tak by mógł on funkcjonować przed rozpoczęciem prac przewidzianych na II etap. Roboty budowlane w I etapie mają być prowadzone tak, by nie zakłócić funkcjonowania właściwego basenu – wyjaśnia wicestarosta Tomasz Rogala.

wykonawca basenu wybrany 1
-Dotrzymujemy słowa i realizujemy inwestycje, które są przez mieszkańców całego powiatu oczekiwane. Basen w Biłgoraju, był jednym z pierwszych tego typu obiektów na Zamojszczyźnie. Dziś wymaga ona pilnego remontu i dostosowania do wymogów XXI wieku. I to, pozyskując środki zewnętrzne, chcemy zrobić
– podkreśla starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.

Na powstanie całościowego kompleksu przy ZSBiO w Biłgoraju, uwagę zwraca Andrzej Łagożny, członek Zarządu Powiatu.

-Trzeba zauważyć, iż przy „Budowlance” – gdy ukończymy inwestycje – będzie kompleks sportowy na miarę naszych czasów. Wyremontowana została kompleksowo hala sportowa z trybunami. Jest duży parking, który uzupełniony zostanie o kolejne miejsca parkingowe. Powstaje pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz boiska towarzyszące od strony ul. Poniatowskiego i Partyzantów. A dziś wyłoniony został wykonawca remontu basenu. Z tych wszystkich obiektów korzystają lub korzystać będą mieszkańcy nie tylko Biłgoraja ale całego powiatu – zaznacza Andrzej Łagożny.

Umowa z wykonawcą I etapu remontu basenu, podpisana ma zostać w grudniu br.