...
Loga Fundusze Europejskie

Wyniki konkursu na logo i hasło Powiatu Biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 15 listopada, 2019

       Konkurs na logo i hasło Powiatu Biłgorajskiego miał charakter otwarty. Wzięły w nim  udział 42 osoby: w tym uczniowie i nauczyciele ze szkół średnich w Biłgoraju, wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury, osoby dorosłe-pracujące z terenu naszego miasta oraz dwójka studentów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prace można było nadsyłać pocztą tradycyjną i elektroniczną lub składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Każdy z uczestników mógł złożyć maksymalnie 3 prace z logotypem i 3 z hasłem promocyjnym. Zdecydowana większość nadesłanych prac prezentowała wysoki poziom artystyczny, toteż wybór zwycięskiego projektu okazał się bardzo trudny.WYNIKI

Przyjęto następujące kryteria wyboru znaku graficznego, a zatem:
– powinien jednoznacznie kojarzyć się z Regionem Powiatu Biłgorajskiego, w syntetyczny sposób wyrażać jego charakter i aspiracje
– logotyp nie powinien być skomplikowany pod względem graficznym i kolorystycznym
– być czytelny i łatwy do zapamiętania
– być łatwo identyfikowany z naszym regionem / powiatem
– wzbudzać pozytywne emocje i skojarzenia
 – w warstwie informacyjnej LOGOTYP POWIATU BIŁGORAJSKIEGO zawierać musiał możliwości zaprezentowania HASŁA PROMOCYJNEGO POWIATU