...
Loga Fundusze Europejskie

WYWIAD Z ANDRZEJEM ŁAGOŻNYM O INWESTYCJACH W POWIATOWE DROGI

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 3 marca, 2023

Publikujemy II część wywiadu z Andrzejem Łagożnym członkiem Zarządu Powiatu. W tej części podejmowany jest temat inwestycji drogowych w drogi powiatowe w latach 2021 – 2022. Co zrobione zostało w powiecie, co w mieście Biłgoraju? Ile środków w tym okresie pozyskano, jak układała się współpraca z samorządami gminnymi. Między innymi odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w poniższym tekście.

Rok 2021 to środek pandemii Covid-19, inwestycje specjalnie w naszym powiecie nie zwolniły?
Andrzej Łagożny: Pandemia Covid-19 nauczyła nas – przynajmniej w jakimś stopniu – postępowania w sytuacjach kryzysowych. Jak się okazało, przestrzeganie zaostrzonych rygorów „sanitarnych” nie oznaczało załamania się tendencji wzrostowej w działalności inwestycyjnej. Przeciwnie, inwestycje nabrały tempa.

Finansowanie zadań na drogach powiatowych zamknęło się kwotą 30,3 mln zł. Na realizację zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych przez ZDP z budżet powiatu wydatkowaliśmy 11,3 mln, a środki zewnętrzne stanowiły nieco ponad 16,1 mln zł, w tym pomoc gmin 4,8 mln zł, a środki z budżetu państwa 11,3 mln zł. Łącznie prawie 27,5 mln zł.

W sprawie realizacji zadań drogowych zawarto 30 porozumień z gminami, które dotyczyły głównie inwestycji w zakresie przebudowy nawierzchni dróg bitumicznych i budowy chodników.

Przepraszam, że wtrącę, na uwagę zasługuje dostrzeżenie przejazdu Tour de Pologne UCI World Tour?
Andrzej Łagożny: Tak. Wiemy, że kolarstwo szosowe musi mieć dobry stan nawierzchni. Najlepsi kolarze naszego kraju oraz zagraniczni w ramach 78. edycji międzynarodowego wyścigu kolarskiego przejeżdżali również przez nasz powiat. Trasy pierwszego etapu przebiegały przez malownicze tereny trzech gminy – przez gminę Turobin, Goraj i Frampol. W miejscowości Hosznia Abramowska gdzie jest piękny roztoczański krajobraz była premia.

Trasa następnego, drugiego etapu wyścigu prowadziła od Stanisławowa przez Długi Kąt, Józefów, Osuchy, Łukowę do Babic i Woli Obszańskiej, a następnie w stronę powiatu lubaczowskiego.

Poza zakresem stałej działalności ZDP, w roku 2021, zakończono trzy duże inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które zostały rozpoczęte w 2020 roku przebudowa dróg powiatowych na trasie Zagroble – Załawcze – Rokitów – Żurawie – Gaj Czernięciński – Wólka Czernięcińska (10,5 km), przebudowa dróg na trasach Długi Kąt – w kierunku na Krasnobród oraz Szopowe – Górniki – Stanisławów (razem 12,5 km) i przebudowa dróg na odcinku Babice – Dorbozy (5 km).

Wrócimy więc do zasadniczego pytania o rok 2021…
Andrzej Łagożny: W ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg podjęliśmy w tym roku kolejne nowe zadania zaplanowane do realizacji 2-letniej. Były to budowa i przebudowa drogi Nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród (4,9 km) – gminy Łukowa i Księżpol; przebudowa drogi 2908L Bononia – Wola Radzięcka (6,3 km), gminy Goraj i Frampol, a także przebudowa drogi 2929L Dereźnia – Budziarze (3 km), gmina Biłgoraj – ta inwestycja została ukończona w roku 2021.

W roku 2021 złożone zostały wnioski i pozyskane środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych . Realizacja tych zadań przewidywana była na rok 2022. Chodziło o przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2958 L Wola Różaniecka – Różaniec (przejście szkolne), przebudowę dwóch przejść dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Luchów Górny – Brzyska Wola (przejście szkolne).

Złożyliśmy też 3 wnioski na przebudowę dróg do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata: 2022 – 2023, na zadania przebudowa drogi powiatowej Nr 2934L Księżpol – Harasiuki (12 ,7 km) przebudowa ul. Graniczna i Polnej w Biłgoraju (3,8 km) oraz przebudowa drogi powiatowej Zwierzyniec – Tereszpol (2,9km).

Planowane wówczas całkowite koszty tych inwestycji zamykały się kwotą 39,8 mln zł. przy udziale około 20 mln środków RFRD i około 10 mln środków własnych powiatu. Około 10 mln wyniosło także wsparcie gmin.

Na remont ulic Granicznej i Polncej mieszkańcy Osiedla Różanówka i Nowakowskiego czekali od lat?
Andrzej Łagożny: Remont ulicy Granicznej wraz z remontem mostu na rzece Biała Łada to dla mnie osobiście jak i dla mieszkańców szczególnie ważne zadanie. Droga ta to taka nieformalna „obwodnica”, która stanowi alternatywę objazdową w przypadku zablokowania drogi wojewódzkiej Nr 835. Również przy tej inwestycji należało uwzględnić przebudowę ul. Polnej. Tutaj największym problemem było zalewanie ulicy i posesji przez wody opadowe i roztopowe.

W centrum miasta Biłgoraj, po oddaniu do użytku ronda Lubelska – Nadstawna, należało uporządkować infrastrukturę tej ulicy stanowiącej łącznika pomiędzy rondami ul. Lubelska – Nadstawna, a Kościuszki – Nadstawna. Dlatego też wnioskowałem i zabiegałem – przy wsparciu radnych prawicowych z miasta Biłgoraj – o ujęcie tych inwestycji w planach, mimo spodziewanych dużych kosztów.

Do Nadstawnej jeszcze wrócimy. Skończmy 2021 rok.
Andrzej Łagożny: Nie zabrakło też w roku 2021 inwestycji chodnikowych. W ramach „Pilotażowego programu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych powiatu biłgorajskiego” – edycja 2021 wykonano ponad 5,5 km nowych chodników na ogólną wartość 2,9 mln zł.

Realizowaliśmy też inne zadania, remont nawierzchni i chodnika ul. Prusa i ul. Bartoszewskiego w Biłgoraju, remont nawierzchni w Rudzie Zagrody w Kol. Sól, w Woli Kulońskiej w Jędrzejówce, w Woli Obszańśkiej, w Luchowie Górnym w Tarnawie Dużej i Tarnawie Koloni czy Majdanie Starym. To niewielkie odcinki, ale proszę zapytać mieszkańców, którzy korzystają na co dzień czy te inwestycje ułatwiły im codzienne funkcjonowanie. Myślę, że odpowiedź będzie jedna. Efekty rzeczowe wykonywanych zadań w roku 2021 to nowe nawierzchni bitumiczne na odcinkach o łącznej długości 39,2 km i budowa nowych ponad 9,5 km chodników.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie lagozny_andrzej__1.jpg

Także ubiegły rok zaliczyć można do udanych jeśli chodzi o modernizację dróg powiatowych?
Andrzej Łagożny: Z całą pewnością tak. Zakończono 2 duże inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zostały rozpoczęte w 2021 roku. Były to budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 L Podsośnina Łukowska – Tarnogród (4,9 km) i przebudowa drogi powiatowej Nr 2908 L Bononia – Wola Radzięcka na odcinku 6,3 km.

Rozpoczęliśmy oczekiwaną przebudowę dróg powiat ul. Granicznej i ul. Polnej, jest to zadanie 2-letnie. Planowany koszt całkowity to niespełna 14 mln zł. Chcę tutaj podkreślić, że inwestycja ta wnioskowana była i jest realizowana przez powiat biłgorajski przy wsparciu z samorządów miasta Biłgoraja i gminy Biłgoraj.

Zakończono przebudowę drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec – Tereszpol na odcinku prawie 3 km za kwotę ponad 4,1 mln zł. Były kontynuowane i zakończone zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Przypomnę, że dwa z czterech przejść, realizowane były w mieście Biłgoraj w ciągu ulicy Nadstawnej.

To wróćmy do ulicy Nadstawnej…
Andrzej Łagożny: Ulica Nadstawna posiada bardzo duże natężenie ruchu zarówno pieszego, jak i samochodowego. Bezpieczne przejścia dla pieszych są zadaniem bardzo oczekiwanym przez mieszkańców. Ulica łączy w sobie wiele funkcji, mieszkaniową i usługową. Młodzież i dzieci z Osiedla Nadstawna przemieszczają się do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przypomnę, że w okolicy ul. Nadstawnej zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa Nr 5, Zagroda Sitarska, supermarkety oraz Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju. Z tej ulicy prowadzi jedyna droga do „Miasteczka Kultur”, niewątpliwie jednej z atrakcji naszego miasta licznie odwiedzanej przez turystów. Są tam też lokale mieszkalne. Ulica Nadstawna jest także drogą alternatywna dla głównej arterii miasta, ulicy Kościuszki. Przebudowa zakładała także wybudowanie wyniesionych przejść dla pieszych.

Prace prowadzone były na odcinku długości około 600 metrów. Cała inwestycja kosztowała 2,1 mln zł, w tym dofinansowanie przejść dla pieszych z budżetu państwa w wysokości 284 tys. zł. Zadanie w 50% współfinansowane było przez samorząd miejski.

Zakres prac inwestycyjnych w ulicy Nadstawnej obejmował frezowanie i przebudowa nawierzchni, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i uzupełnianie ciągów pieszych, wykonanie dodatkowych zatok postojowych, budowę wyniesionych przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Joselewicza i przy ul. Aptecznej, oświetlenie przejść dla pieszych, modernizację kanalizacji deszczowej w okolicach skrzyżowania z ul. Joselewicza oraz udoskonalenie organizacji ruchu.

Jak wyglądała kwestia nowych chodników w roku 2022?
Andrzej Łagożny: „Pilotażowy program poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych powiatu biłgorajskiego” – edycja 2022, przyniósł efekty w postaci ponad 4 km nowych chodników za kwotę 2,3 mln zł. Ponad połowę tych kosztów stanowiła budowa nowych chodników w miejscowościach Brzeziny oraz Górecko Stare.

Inne zadania realizowane w roku 2022…
Andrzej Łagożny: Było ich sporo, to: remont drogi powiatowej Nr 2911 w miejscowości Karolówka, remont chodnika w Potoku Górnym, nowa nawierzchnia bitumiczna drogi Bidaczów Stary – Luchów Górny, nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze powiatowej Chłaniów – Zabłocie – Tworyczów w miejscowości. Zabłocie czy nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze w miejscowości Nowa Wieś, a także remont cieków podchodnikowych i chodnika na drodze powiatowej Tarnawa – Turobin – Nowa Wieś.

Efekty rzeczowe wykonywanych zadań w roku 2022, to 19 km nowych nawierzchni bitumicznych i 4 km nowych chodników.

Mamy za sobą okres kadencji 2019-2022… pokuśmy się o całościową krótką ocenę…
Andrzej Łagożny: Stan dróg na koniec roku 2019, oceniany jako „dobry i bardzo dobry” stanowił 70,7% ogółu dróg powiatowych. Na koniec 2022 roku wskaźnik ten uzyskał wartość 88%. Analogicznie, stan dróg, oceniany jako „zły i bardzo zły” spadł z 19,3% do 7%. Bez zmian, na poziomie 10% pozostałych dróg gruntowych.

Jak wyglądają nakłady na inwestycje drogowe (łącznie) od początku tej kadencji do końca stycznia 2023?
Andrzej Łagożny: Podsumowując nakłady tylko na inwestycje drogowe w ciągu czterech lat tej kadencji plus miesiąc styczeń 2023 roku, łączna ich kwota wynosi 61,5 mln zł. W roku 2019 wydaliśmy ponad 9,5 mln zł ,w następnym tj. 2020 było to już ponad 14 mln zł. W roku 2021na drogowe inwestycje wydatkowaliśmy prawie 16 mln zł, a rok 2022 zamknęliśmy kwotą prawie 22 mln zł.

I część wywiadu dostępna jest >>TUTAJ<<